Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

 
 

P O Z V Á N K A 

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Ing. Petra Pellegriniho

si Vás dovoľujeme pozvať na rokovanie 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 15. decembra 2016 o 10:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania

  2. Návrh programu 9. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

  3. Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 (MŠVVŠ SR)

  4. Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap (MŠVVŠ SR)

  5. Informácia o stave materiálov:

         – Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2015 (MŠVVŠ SR)

         – Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MŠVVŠ SR)

     6. Rôzne

     7. Záver

 

                                                                            Peter Pellegrini
                                                                          
  v. r.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR