Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

7. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

 
 

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.

si Vás dovoľujeme pozvať na siedme rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 4. septembra 2015 o 09:30 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania

2. Návrh Programu 7. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

3. Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre VTI a ďalších zmenách – ústna informácia

4. Audit výdavkov rozpočtu verejnej správy na výskum a inovácie v rámci Slovenskej republiky
  
(MF SR)

5. Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v roku 2014
    (MŠVVaŠ SR)

6. Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2014
    
(MŠVVaŠ SR)

7. Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016   
    (MŠVVaŠ SR)

8. Rôzne

Záver

Pozvánka (pdf)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR