Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

13. rokovanie Rady vlády SR pre VaV 

 
 

  P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky

 pre vedu, techniku a inovácie

 Richarda Rašiho

si Vás dovoľujeme pozvať na riadne 13. zasadnutie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

 dňa 15. novembra 2018 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Návrh programu doplnenie:

1.   Úvod – otvorenie rokovania

2.    Návrh programu 13. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

3.   Odpočet  plnenia úloh  z uznesení  vyplývajúcich z materiálu:  „Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií“  z 16.marca 2017 – predkladá predseda rady

4.   Návrh na zefektívnenie činnosti Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie     predkladá predseda rady

5.   Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku  – predkladá predseda rady

6.   Návrh Plánu práce rady na rok 2019 – predkladá predseda rady

7.    Informácia o aktuálnom stave implementácie  OP VaI – predkladá MŠVVaŠ SR

8.    Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR

9.     Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 - predkladá MŠVVaŠ SR

10.    Návrh vecného zámeru nového zákona o Slovenskej akadémii vied – predkladá MŠVVaŠ SR

11.   Rôzne

12.   Záver

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR