Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

12. zasadnutie Rady vlády SR pre VaV 

 
 

  12. zasadnutie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

 dňa 12. septembra 2018 o 13:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Program:

1.               Úvod – otvorenie rokovania

2.               Návrh programu 12. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

3.               Výročná správa o činnosti SAV za rok 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR

4.               Posilnenie atraktívnosti a kvality prípravy ľudských zdrojov pre výskum
                 a inovácie –  predkladá zástupca  Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít

5.               Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej
                  republiky, za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR

6.               Zabezpečenie riadenia medzinárodnej bilaterálnej vedecko-technickej
                  spolupráce – predkladá MŠVVaŠ SR

7.               Informácia o aktuálnom stave implementácie  OP VaI – predkladá MŠVVaŠ SR

8.               Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s podpisom Deklarácie
                  o EuroHPC - spoločného podniku pre európske vysoko výkonné počítanie – predkladá ÚPVII

9.               Rôzne

10.             Záver

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR