Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

11. rokovanie Rady vlády SR pre VaV 

 
 

P O Z V Á N K A 

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky

 pre vedu, techniku a inovácie

Ing. Petra Pellegriniho

si Vás dovoľujeme pozvať na rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU,

TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 9. novembra 2017 o 10:30 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Návrh rokovania: 

1.     Úvod – otvorenie rokovania

2.     Návrh programu 11. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

3.     Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016 (predkladá MŠVVaŠ SR) 

4.     Waters Vedecký program, vecný zámer (predkladá SAV)

5.     Súhrnné správy z procesov EDP ( entrepreneurial discovery process) pre produktové 
        línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. Storočie a produktové línie pre 
        doménu Priemysel pre 21. Storočie
(predkladá MH SR)

6.   Súhrnná správa z procesov EDP pre produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie (predkladá MPRV SR) 

7.    Informácia o EUR-ACE akreditáciách inžinierskych študijných programov na Slovensku
       (predkladá Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností) 

8.    Vecný zámer novely zákona o SAV  (predkladá SAV a MŠVVaŠ SR)

9.    Informácia v zmysle záverov z rady zo dňa 30. júna 2017 - Analýza prideľovania
       zdrojov EŠIF v oblasti výskumu a inovácií
(predkladá MŠVVaŠ SR)

10.   Rôzne

11.   Záver

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR