Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Strategické dokumenty  

Strategické dokumenty

Modify settings and columns
  
Zobrazenie: 
Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republikyAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 – Stratégia FenixAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
PrezentacieAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Nový model financovania vedy a techniky v SR - 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Frascati manualAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Národný program reforiem SR na roky 2008 - 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vymenovanie členov Akreditačnej komisieAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Návrh rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývojAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Súhrnná správa o ukončení procesu schvaľovania operačných programovAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Stratégia plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Stratégie popularizácie vedy a techniky v SRAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Správa o pokroku v implementácií Národného programu reforiem SR na roky 2006 - 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Operačný program Výskum a vývojAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
1 - 20 Nasledujúce
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR