Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Strategické dokumenty  

Strategické dokumenty

Modify settings and columns
  
Zobrazenie: 
Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 – Stratégia FenixAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Analýza použitia finančných prostriedkov na štátne programy VaV s dôrazom na efektívnosť a účelnosť použitia zdrojovAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Frascati manualAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Inovačná stratégia SR na roky 2007 - 2013Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Národný program reforiem SR na roky 2008 - 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Návrh Programov Agentúry na podporu výskumu a vývojaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Návrh rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývojAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Nové znenie zhodnotenia stavu infraštruktúry organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR vybudovanej zAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Nový model financovania vedy a techniky v SRAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Nový model financovania vedy a techniky v SR - 2010Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Operačný program Výskum a vývojAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republikyAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
PrezentacieAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Priebežná správa o plnení koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Program APVV na podory výskumu a vývoja v malých a stredných podnikochAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Program APVV na podporu spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredímAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Program APVV na podporu vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnostiAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Program APVV Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývojaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Program APVV pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedyAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Správa o dosiahnutých výsledkoch a prínosoch účasti pracovísk SR na vedeckom programe CERN za roky 2005 - 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Správa o pokroku v implementácií Národného programu reforiem SR na roky 2006 - 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstvaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Stratégia plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Stratégie popularizácie vedy a techniky v SRAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Súhrnná správa o ukončení procesu schvaľovania operačných programovAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Štatút Rady vlády SR pre vedu a technikuAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vymenovanie členov Akreditačnej komisieAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2006Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave výskumu a vývoja za rok 2005Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2007Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2008Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR