Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Podanie žiadosti 

Podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum sa začalo dňa 15.6.2009 a je časovo neobmedzené.

Ctení používatelia, prosíme Vás, aby ste nás v prípade akýchkoľvek nejasností prednostne kontaktovali e-mailom na skcris.admin@cvtisr.sk.

Postup pri podávaní žiadosti:

  • Vysoké školy a ústavy SAV

Vysoké školyorganizácie SAV si nepodávajú žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj prostredníctvom portálu CIP VVI. V zmysle § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vydá MŠVVaŠ SR týmto organizáciam osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitného predpisu.

Bližšie informácie 

  • Ostatné právnické a fyzické osoby

1. Oboznámte sa s obsahom výnosu.

2. Ak nie ste registrovaní portáli SK CRIS, musíte sa zaregistrovať.

Dokument:

 Registrácia na portáli

3. Ak ste novoregistrovaná organizácia, prihláste sa používateľským menom a vyplňte online Formulár Kmeňové údaje organizácie ).

4. Vyplňte online formulár Hodnotenie spôsobilosti vo Osobnom priestore organizácie (dostupné na SK CRIS po prihlásení sa).

Dokumenty:

 Príručka: Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 Príručka: Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj: Prílohy

5. Žiadosť vrátane príloh je NUTNÉ doručiť do 10 dní od odoslania formulára žiadosti na portáli aj v tlačenej forme na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR