Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zobrazenie B časť 1 modul H 

Účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja


Žiadateľ uvedie do tabuľky účasť na riešení najviac päť projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti s uvedením názvu medzinárodného centra, v rámci ktorého sa projekt riešil a  základných údajov o projekte – názov projektu, obdobie riešenia, riešiteľ/spoluriešiteľ (žiadateľ sa zúčastnil na projekte ako hlavná riešiteľská inštitúcia alebo ako spoluriešiteľská) a finančný objem projektu zo štátneho rozpočtu, zo zahraničných zdrojov, z vlastných  zdrojov a spolu.

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR