Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zobrazenie B časť 1 modul B 

Prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskej krajine EÚ a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť najvýznamnejších prihlášok patentov/patentov za posledných šesť / dvadsať rokov svojej činnosti s uvedením základných údajov:

Typ:

Vyberte jednu z nasledovných možností:
a) prijatá prihláška patentu v SR,
b) prijatá prihláška patentu v zahraničí,
c) udelený patent,
d) udelený patent v zahraničí,
e) realizovaný patent.

Vlastník:

 

Číslo:

 

Názov:

 

Dátum:

 

Špecifikácia:

Stručne uveďte, čoho sa patent týka.

Žiadateľ prikladá kópiu titulných strán relevantných dokumentov (v elektronickej verzii skenované a v tlačenej verzii).

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR