Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Všeobecné zásady 

Pri ivypĺňaní jednotlivých modulov dodržujte nasledovné zásady:

1. Tabuľky údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti sa v zmysle § 2 ods. 7 výnosu vypĺňajú len pri prvom hodnotení.

2. Pokiaľ organizácia existuje kratšie ako 20 rokov, v tabuľkách údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti vypĺňa iba údaje od svojho vzniku.

3. Údaje v tabuľkách za posledných 6 a 20 rokov pôsobnosti sa nesmú prekrývať. V tabuľke údajov za posledných 20 rokov pôsobnosti sa teda uvádzajú príslušné údaje staršie ako 6 rokov.

4. V tabuľkách uvádzajte iba údaje vzťahujúce sa na žiadateľskú organizáciu. Častá chyba, ktorá sa vyskytuje v žiadostiach, je, pokiaľ si organizácia vykáže publikácie a citácie svojho súčasného zamestnanca, ktoré vznikli počas jeho pôsobenia na inom pracovisku. 

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR