Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Technologické inštitúty 

 
 

Vedecko technologické parky, výskumno-vývojové centrá a technologické inkubátory patria do špecializovaných organizácií vedy a techniky a poskytujú najmä:
a/ výrobné alebo administratívne priestory
b/ administratívne a materiálne služby
c/  technickú infraštruktúru
d/ informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja (VaV)
Vedecko-technologický park uskutočňuje najmä podporu komerčného uplatnenia výsledkov VaV v praxi prostredníctvom malých a stredných podnikateľov, ktorí sú jeho súčasťou.
Výskumno-vývojové centrum zabezpečuje využitie výsledkov VaV vykonávaného právnickou osobou vo vlastnej výrobnej praxi.
Technologickú inkubátor vytvára podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov, kt. využívajú výsledky VaV pre inováciu tovarov a služieb alebo samy vykonávajú VaV. (sprac. podľa §7b z. č. 233/2008)

EURÓPA / SVET

European Institute of Innovation and Technology

   EIT otvára svoje brány
Riadiaci výbor Európskeho technologického a inovatívneho inštitútu sa stretol na inauguračnom mítingu v Budapešti 15. septembra 2008. Predsedom sa stal profesor fyziky Martin Schuurmans. EIT je ústredným  bodom vedeckej inovačnej stratégie Európskej únie. Jeho cieľom je podporovať vynikajúcu kvalitu európskych inovácií prostredníctvom spojenia univerzitných expertov, výskumníkov a obchodníkov.

  Osemnásť vedcov, ktorí povedú Európsky technologický inštitút

Spoločná kandidatúra Slovenska a Rakúska na sídlo EIT

  Spoločná kandidatúra Slovenska a Rakúska nebola úspešná, sídlom Európskeho technologického inštitútu sa stala Budapešť

- Na rokovaní Vlády SR dňa 2. apríla 2008 bolo schválené Memorandum o porozumení pre   spoločnú kandidatúru Slovenskej republiky a Rakúskej spolkovej republiky o sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

- Minister školstva sa stretol s rakúskym veľvyslancom. Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj prijal dňa 1. apríla 2008 veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helmuta Wesselyho.

- Rakúsko a Slovensko sa budú spoločne uchádzať o sídlo EIT. Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a rakúsky minister pre vedu a výskum Johannes Hahn podpísali dňa 31. marca 2008 memorandum o porozumení, v ktorom deklarujú spoločnú kandidatúru Bratislavy a Viedne na sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Európsky parlament

  EP podporil inštitút pre európske nápady Parlament veľkou väčšinou podporil zriadenie Európskeho technologického inštitútu. Frakcia Zelených však tvrdí, že tak ako je návrh postavený, bude EIT významne podfinancovaný.

  Európsky parlament podporuje EIT, ale žiada do jeho názvu zahrnúť aj pojem "inovácie".

  Parlament: programy nesmú financovať EIT. EP súhlasí s návrhom Komisie, aby EÚ na fungovanie Európskeho inštitútu technológie vyčlenila zo svojho rozpočtu vyše 300 miliónov eur.

  Európsky parlament podporuje zriadenie Európskeho inštitútu technológie. Parlament v 1. čítaní schválil návrh EK na zriadenie Európskeho technologického inštitútu (ETI), ktorý má podporiť inovačné procesy a uľahčiť prenos výskumných poznatkov do praxe.

  Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) žiada premenovať Európsky technologický inštitút (EIT).

  Zastaví Európsky technologický inštitút únik mozgov?

  Vznik Európskeho inštitútu technológie (EIT) je nerealistický.

  Europoslanci nepodporia vznik EIT bez dôveryhodného rozpočtu. Výbor EP pre priemysel si počká na realistický návrh rozpočtu pre Európsky inštitút technológie (EIT) z dielne Komisie a Rady EÚ predtým, ako sa pustí do schvaľovania tejto inštitúcie počas Plenárneho zhromaždenia na jeseň tohto roku.

  Európsky technologický inštitút bude zastrešovať európsku vedu, vzdelávanie a inovácie. Články obsahujúce vyjadrenie predsedu EK J.M.Barossa (28. 3. 2007) a stanoviská zainteresovaných k jeho príprave (14. 3. 2007) zverejnil portál EurActiv.

   Po rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť dňa 25. júna 2007 sa vznik Európskeho technologického inštitútu opäť priblížil. Neformálna dohoda ministrov sa týka hlavne základného balíka financií z rozpočtu EK a priorít (obnoviteľné zdroje energie a klimatické zmeny). Za SR sa rokovania zúčastnil podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj. Informácia zo stránky MŠ SR.

  Ministri podporili EIT s výhradami. Rada odsúhlasila vytvorenie Európskeho inštitútu technológie v dvoch krokoch. Druhý krok - so začiatkom v roku 2013 - je však podmienenený úspechom prvej fázy.

  Európsky inštitút technológie nie je realistický. Nezávislá skupina expertov OSN odmietla návrh Komisie, podľa ktorého by mal vzniknúť decentralizovaný, virtuálny Európsky inštitút technológie (EIT). Navrhujú alternatívny model (EIT klaster), postavený na existujúcich miestnych a regionálnych centrách výskumu, vzdelávania a inovovácií.

  Prekoná EIT technologickú priepasť medzi EÚ a USA? Počas diskusie Priateľov Európy vyjadril predseda Komisie José Manuel Barroso nádej, že si Európsky technologický inštitút získa podporu členských štátov a uspeje pri prepojení troch vrcholov "trojuholníka vzdelávanie - výskum - inovácie".

Technologické inštitúty a parky vo svete

  International Association of Science Parks  (Medzinárodná asociácia vedecko-technologických parkov)

  Společnost vědeckotechnických parků ČR ( Science and Technology Parks Association CR)

  Der Technologiepark Bremen (Nemecko)  (Technologický park Brémy)

  TechnologiePark Dortmund (Nemecko)  (Technologický park Dortmund)

  Kista Science City   (Technologický park Kista, Švédsko)

  Sophia Antipolis (Francúzsko)    

  Turku Science Park (Fínsko)   (Technologický park Turku)

  Central European Institut of Technology  (Stredoeurópsky technologický inštitút)

 Logo APTE  La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de Espaňa  (Asociácia vedeckých a technologických parkov Španielska)

SLOVENSKO

   CEPIT (Central European Park for Innovative Technologies 
          Bratislava)

Svetová konferencia o vedecko-technologických parkoch  
V rámci výstavy Real Vienna 2007, ktorá sa konala 23. - 25. 5. 2007 získal CEPIT 1. miesto na súťaži Real Corp 2007 Award v kategórii projektov vytvárajúcich podmienky pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.

Real Vienna 2007
Predstavitelia CEPITu sa zúčastnili úspešnej IASP konferencie.
XXIV. Svetová konferencia o vedecko-technologických parkoch sa konala v Barcelone od 2. do 4. júla 2007. Organizátorom podujatia bola už tradične Medzinárodná asociácia vedecko-technologických parkov (IASP).

  Vedecko-technologický park Žilina

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR