Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Workshop REACH 2018 pre malé a stredné podniky (MSP) 

 
 

Európska chemická agentúra (ECHA) v spolupráci s Európskou asociáciou remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) organizujú workshop REACH 2018, ktorý sa uskutoční vo Viedni v dňoch 9. a 10. marca 2017.

Cieľom workshopu je poskytnúť MSP zo strednej a východnej Európy praktické rady týkajúce sa povinnosti registrácie pre chemické látky podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH). Je to príležitosť pre podnikateľov na získanie komplexných informácií či diskusiu konkrétnych problémov, najmä v súvislosti s blížiacim sa registračným termínom v máji 2018.
 
Komunikačný jazyk je angličtina. Workshop bude pozostávať z prednášok o kľúčových témach týkajúcich sa registrácie, ako aj z individuálnych poradenských sekcií, v rámci ktorých budú môcť podniky diskutovať o ich špecifickej situácii s odborníkmi.
Ministerstvo hospodárstva SR poskytne na tento účel národných odborníkov, čím umožní slovenským MSP absolvovať poradenstvo v slovenskom jazyku.
 
Účasť na workshope je bezplatná, ubytovanie a cestovné náklady si účastníci hradia sami.
Viac informácií a registrácia na stránke www.reach2018.at
 
Zdroj: MH SR
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR