Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na obsadenie šiestich pozícií programových manažérov pre EIC 

 
 

Európska rada pre inovácie (EIC) a Európska agentúra pre malé a stredné podniky (EISMEA) otvorili výzvu na obsadenie šiestich pozícií programových manažérov pre EIC.

Európska rada pre inovácie je iniciatívou v rámci programu Horizont Európa podporujúcou prelomové inovácie počas celého ich životného cyklu od základného výskumu, cez proof of concept, transfer technológií až po financovanie škálovania inovatívnych start-upov a malých a stredných firiem.

Na stratégiu a implementáciu EIC dohliada Rada EIC, ktorá je zložená z významných osobností sveta inovácií (výskumníci, podnikatelia, investori, predstavitelia veľkých firiem a iní zástupcovia európskeho deep-tech inovačného ekosystému).

EIC má v súčasnosti štyroch programových manažérov, ktorí aktívne riadia porfóliá vysoko rizikových ale vysoko prínosných projektov z oblasti biotechnológií a zdravia, medicínskych technológií a zariadení, materiálov pre energie a energetické systémy a životné prostredie. Výzva na ďalších programových manažérov má za cieľ rozšíriť tieto technologické oblasti o ďalšie nové smery. Pozícia programového manažéra EIC je prestížnou kariérnou možnosťou s vysokou mierou viditeľnosti v celom akademickom, investičnom ako aj podnikateľskom svete. Programoví manažéri EIC majú možnosť viesť iniciatívy v nových a vznikajúcich deep technológiách, v ktorých budú zapojené najlepšie tímy výskumníkov a podnikateľov z celej Európy a dosiahnuť tak dopad, ktorý je nad možnosti jednotlivých projektov.

Viac informácií je v texte výzvy.

Prihlášky sa podávajú na tomto odkaze do 30. septembra 2021.

Viac informácií o EIC a jej schémach je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Zdroj: eraportal.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR