Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva Women TechEU otvorená 

 
 

banner deep-tech

Sektor deep-tech tvorí takmer štvrtinu európskeho ekosystému start-upov. Počet žien aktívnych v tomto sektore je však nedostatočný. Štatistiky ukazujú, že ženy sú vo vedení len 15% inovatívnych start-upov a len takmer 6% firiem má na čele tím zložený len zo žien.

Ženy v odvetví deep-tech často narážajú na predsudky a stereotypy, ktoré sú pre technologické sektory pomerne bežné.

Európska únia preto prichádza v programe Horizont Európa s novou iniciatívou Women TechEU, ktorá je financovaná v rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy. Táto schéma poskytne ženám podnikateľkám prvotriedny koučing a mentoring, ako aj cielené financovanie na posun svojho biznisu o úroveň vyššie.

Women TechEU ponúka:

  • finančnú pomoc firme vo forme individuálneho grantu vo výške 75 tis. EUR na podporu prvých krokov v inovačnom procese firmy, ako aj na jej rast,
  • mentoring a koučing poskytovaný prostredníctvom Služieb akcelerácie podnikania (Business Acceeleration Services – BAS), ktoré poskytuje Európska rada pre inovácie (EIC) v rámci nového Programu pre ženy podnikateľky. Jeho súčasťou je aj cielený networking a prezentácie pred panelmi investorov,
  • možnosti účastí na cielených aktivitách, ktoré pripravuje InvestEU a Enterprise Europe Network.

Uzávierka výzvy je 10. november 2021 o 17.00 hod. Súčasťou projektového návrhu je aj krátke 3-min. video predstavujúce firmu a výnimočnosť jej inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Pre viac informácií kontaktujte Národný kontaktný bod pre EIC.

Zdroj: eraportl.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR