Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž #myEUspace: vesmír príležitostí pre inovácie a podnikateľov v EÚ 

 
 

banner My EU SPACE

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlasuje súťaž #myEUspace. Prostredníctvom súťaže o ceny sa EÚ zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených preskúmať, rozvíjať a komercializovať inovačné riešenia, pri ktorých sa zužitkujú satelitné údaje a služby EÚ. Súťaž #myEUspace o ceny v hodnote 1 milióna eur je súčasťou iniciatívy Európskej komisie Cassini.

Zapojiť do súťaže sa môžu startupisti, inovátori či podnikatelia, ktorí pôsobia v rámci rôznych odborov a na rôznych trhoch, s využitím rozsiahlych službieb a údajov Vesmírneho programu Únie na zavádzanie riešení v oblasti mobilných aplikácií až po oblasť hardvérových aplikácií, ako sú nositeľné zariadenia, riešenia na sledovanie správy aktív, drony, robotika a ďalšie.

Súťaží sa o viac ako 50 ocenení, pričom #myEUspace pozostáva z dvoch na sebe nezávislých a paralelných kôl, pre ktoré sú určené zoznamy cieľov a výstupov.

Prvé kolo – od nápadu k prototypu / úspechu u zákazníka – sa zameriava na rozvinutie teoretického nápadu do podoby prototypu produktu/beta verzie.
Druhé kolo – od prototypu k produktu / vstupu na trh – sa zameriava na rozvinutie prototypu alebo beta verzie do podoby minimálneho životaschopného produktu.

V rámci súťaže sa skúmajú riešenia, ktoré môžu využitím a integráciou satelitných údajov a služieb EÚ viesť k prelomu v nasledujúcich šiestich tematických oblastiach:

  1. Inteligentná mobilita: Inteligentné riešenia v oblasti mobility vo všetkých druhoch dopravy s cieľom zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť a zvýšiť bezpečnosť.
  2. So štipkou hviezdneho prachu: Spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie a akékoľvek iné riešenia, ktoré využívajú satelitné údaje v rámci zdravia, hrania hier, športu, voľného času, cestovného ruchu a každodenného života.
  3. Naša zelená planéta: Inovačné riešenia, ktoré možno uplatniť pri environmentálnych výzvach, udržateľnom spôsobe života, spotrebe a výrobe.
  4. Zmapuj môj svet: Inovačné prieskumné riešenia na formovanie budúcnosti v oblasti geomatiky, vidieckeho plánovania a inteligentných miest už v štádiu návrhu.
  5. Poľnohospodárstvo cez satelit: Technologické riešenia na riadenie variability poľnohospodárskej výroby, zlepšenie výnosu plodín, zníženie vplyvu na životné prostredie a optimalizáciu potravinového reťazca.
  6. Kvantový skok: Inovačné riešenia, ktoré využívajú kvantové technológie (počítače, snímanie, simulácia, šifrovanie atď.), čím zlepšujú odberateľské satelitné aplikácie.

Ašpirujúci startupisti, inovátori či skúsení podnikatelia sa môžu prihlásiť do 15. novembra 2021 (23:59 SEČ).

Prihlásenie do súťaže 

Nápady budú posúdené z hľadiska významu pre EÚ, inovačného prístupu, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti v rámci limitov súčasných technológií a napokon z hľadiska prevádzkovej organizácie. V rôznych fázach súťaže budú k dispozícii rôzne ceny a ocenenia.

Zaregistrácia  do súťaže a viac informácií  

Viac informácií nájdete na webe Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA).

Zdroj: EUSPA, SLORD  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR