Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž Nového európskeho Bauhausu 2022 otvorená 

 
 

banner súťaže Bauhaus

Súťaž je určená projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:

  1. obnovenie spojenia s prírodou;
  2. znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
  3. uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
  4. posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:

  1. Ocenenia Nového európskeho Bauhausu“ za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch;
  2. Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.

Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30 000 EUR, ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.

Prihlášky sa môžu podávať do 28. februára 2022, 19.00 hod.

Tlačová správa Európskej komisie    

Viac informácií 

Webové sídlo súťaže

Zdroj: SLORD  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR