Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference – SECID 2016 

 
 

Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

(SECID)

23. november 2016

MCE Conference Centre, Brusel, Belgicko

Cieľom konferencie je vytvoriť pre stakeholderov priestor na diskusiu o úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách a o možnostiach, ktoré ponúka Horizont 2020, EŠIF či iné národné a medzinárodné programy na preklenutie inovačných rozdielov naprieč krajinami, regiónmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami či súkromnými podnikmi.

Podujatie bude tiež slúžiť ako fórum na zhodnotenie výsledkov výziev Teaming, Twinning a ERA chair s cieľom poukázať na ich dosiahnuté úspechy a hlavné dôvody inovačných rozdielov. V neposlednom rade je jeho cieľom výmena poznatkov a budovanie a vytváranie budúcich partnerstiev. Významným výstupom konferencie bude záverečný dokument, ktorého cieľom je vypracovať odporúčania a návrhy ako zvýšiť inovačný potenciál a excelenciu vo vede a výskume štátov s nízkou inovačnou výkonnosťou. Záverečný dokument a výstupy z konferencie môžu následne slúžiť ako podklad pri tvorbe politík na národnej úrovni a ako podporný materiál pri predbežnom hodnotení Horizontu 2020.

Podujatie má za cieľ prilákať európskych a národných stakeholderov, a to najmä univerzity, výskumné organizácie, malé a stredné podniky, výskumníkov a európske, národné a regionálne autority a politických predstaviteľov.

Projekt Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pre výskum a inovácie na základe grantovej dohody č. 739653.

Viac informácií

Zdroj: SEDIT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR