Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Rodovo podmienené násilie na akademickej pôde 

 
 

banner Rodovo podmienené násilie

Medzinárodný vedecký a miestny organizačný výbor pripravuje v rámci predsedníctva Česka v Rade EÚ konferenciu s názvom „Ukončenie rodovo podmieneného násilia na akademickej pôde: k rodovo rovnému, bezpečnému a inkluzívnemu vysokoškolskému vzdelávaniu“.

Konferencia sa bude zaoberať pretrvávajúcim a škodlivým problémom rodovo podmieneného násilia v akademickej obci vrátane sexuálneho obťažovania.

Rodovo podmienené násilie je jednou z piatich odporúčaných tematických oblastí plánov rodovej rovnosti v rámci kritéria oprávnenosti programu Horizont Európa a je tiež jednou z oblastí, ktorými sa zaoberá Ľubľanská deklarácia o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách so zameraním na potrebu dodatočnej politiky koordinácia a činnosť.

Na konferencii sa stretnú zástupcovia vnútroštátnych orgánov, organizácií financujúcich výskum, organizácií vykonávajúcich výskum, študentských organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán v Európskom výskumnom priestore s cieľom pokročiť v diskusii o opatreniach potrebných na zlepšenie ochrany študentov, zamestnancov a výskumných pracovníkov. 

Konferencia sa bude konať 24. – 25. novembra 2022Lichtenštajnskom paláci v Praheonline. Podujatie nie je spoplatnené.

Viac informácií a program

Registrácia

Zdroj: gbv2022  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR