Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Otvorená výzva EIT na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní 

 
 

banner HEI Initiative

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) otvoril novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy EIT HEI. Cieľom je, aby vysoké školy (VŠ) navrhli činnosti, ktoré zlepšia ich podnikateľskú a inovačnú kapacitu na všetkých úrovniach a stanú sa „motormi inovácií“.

Do prvej výzvy otvorenej začiatkom tohto roka sa prihlásilo takmer 750 organizácií z celej Európy. V rámci pilotného projektu bolo 24 projektom, do ktorých sa zapojilo 142 vysokých škôl a 155 neakademických organizácií (spoločností, výskumných centier, verejných orgánov a združení), udelených celkovo 28,8 milióna EUR na financovanie, mentoring a prístup do inovačného ekosystému EIT.

V rámci novej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola vyhlásená 18. novembra 2021,  bude vybraných až 40 projektov, ktorým bude pridelená maximálna suma 1,2 milióna EUR , pričom v rámci 1. fázy (júl – december 2022) bude pridelených až 300 000 EUR a v rámci 2. fázy (január 2023 – júl 2024) až 900 000 EUR .

Činnosti sa môžu zamerať na niekoľko tém vrátane:

  • podpora inštitucionálnej angažovanosti a zmeny,
  • posilnenie partnerstiev medzi vysokoškolským vzdelávaním, podnikmi a výskumnými organizáciami,
  • rozvoj služieb na podporu inovácií a podnikania,
  • zvyšovanie kvality podnikateľského vzdelávania,
  • vytváranie a šírenie poznatkov.

Termín na predkladanie návrhov je 28. február 2022.

EIT tiež plánuje usporiadať sériu webových seminárov o otázkach týkajúcich sa tejto výzvy.

Tlačová správa

Viac informácií o výzve

Všetky informácie a proces podávania žiadostí nájdete na stránkach EIT .

Zdroj: SLORD  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR