Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nová vedecká služba pre biodiverzitu 

 
 

banner biodiversity

Európska komisia zriaďuje špecializovanú vedeckú službu, ktorá bude rozhodovacím orgánom poskytovať rôzne aktuálne možnosti tvorby politiky v oblasti biodiverzity založené na výskume.

Po zriadení vedeckej služby – vedeckého piliera znalostného centra pre biodiverzitu (KCBD) – v rámci programu Horizon Europe, bude služba poskytovať podporu všetkým orgánom zapojeným do vykonávania a riadenia Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 (EU Biodiversity strategy).

Pomocou využívania a dopĺňania už existujúcich vedecko-politických iniciatív, sa má vedecká služba stať hlavným mechanizmom EÚ na podporu dynamického dialógu medzi vedou a politikou s cieľom systematicky integrovať výskum a inovácie do tvorby, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky EÚ v oblasti biodiverzity prostredníctvom KCBD.

Vedecká služba môže zastávať úlohu hlavného vstupného bodu, ktorý spája európsky výskum s tvorbou politiky v oblasti biodiverzity na rôznych úrovniach, či navrhovanie politických možností na základe dostupných výsledkov výskumu a mnoho ďalšieho.

Pracovný program 2021 – 22 programu Horizon Europe (2021 – 2027) obsahuje výzvu na zriadenie tejto vedeckej služby. Uzávierka tejto výzvy je 6. októbra 2021.

Viac informácií o výzve

Celá správa Európskej komisie 

Informačný materiál 

Zdroj: SLORD, Európska komisia 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR