Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nová sieť ERA-NET CHANSE 

 
 

Logo CHANCEV januári 2021 začala svoju činnosť nová sieť s názvom Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe“ (CHANSE).

Táto nová sieť národných subjektov financujúcich výskum typu ERA-NET je financovaná v rámci programu Horizon 2020. CHANSE koordinuje Národné vedecké stredisko v Poľsku (Narodowe Centrum Nauki, NCN) a za nemeckú stranu v mene BMBF je zapojená Agentúra pre riadenie projektov DLR (DLR PT).

Sieť CHANSE oznámila, že 9. marca 2021 zverejní prvú nadnárodnú výzvu na predkladanie návrhov. Výzva má názov „Transformácie: Sociálna a kultúrna dynamika v digitálnom veku“ a zahŕňa dve témy:

  1. Kultúrne premeny v digitálnom veku
  2. Digitalizácia a sociálna transformácia

Medzinárodné projektové tímy s partnermi z najmenej štyroch zúčastnených krajín budú financované maximálnou sumou vo výške 1,5 milióna EUR na projekt.

Výzva bude dvojkolová. Termín na predloženie koncepcií projektov je 7. máj 2021. Úspešní žiadatelia v prvej fáze budú môcť predložiť kompletné žiadosti do 7. decembra 2021.

Upozorňujeme, že špecifické pravidlá financovania závisia od príslušnej národnej financujúcej organizácie a líšia sa od pravidiel financovania programu Horizont 2020.

Slovenskí záujemcovia sa môžu obrátiť na Slovenskú akadémiu vied, ktorá je partnerom siete CHANSE. Kontaktná osoba: Zuzana Panisová,
Email: panisova@up.upsav.

Viac informácií:
Webstránka CHANSE
Predbežné vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov

Zdroj: SLORD

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR