Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Informačný deň FET 

 
 

Otvorenie výziev FET pre vedecký a technologický výskum v počiatočnej fáze pre radikálne nové technológie a technológie budúcnosti. Tieto výzvy sú nenormatívne vo vzťahu ku charakteru a účelu vyvýjaných technológií, táto výzva je zameraná na neočakávané. Výzva je otvorená pre kolaboratívny výskum v rámci FET-Open "strážcov": dlhodobé vízie, ambície v oblasti vedeckého a technologického prielomu, základného charakteru, novosti, vysoko rizikový a  synergický interdisciplinárny prístup

Informačný deň poskytuje príležitosť na oboznámenie sa so smernicami návrhu v rámci H2020, s procesom podávania projektu a so špecifickými procesmi a kritériami pri hodnotení FET projektov. Na podujatí bude možnosť naviazania kontaktov medzi účastníkmi. 

Dátum konania: 6. júla 2015
Miesto: Brusel

Podujatie je bezplatné ale nutná je registrácia. Účastníci budú mať možnosť nahrať prezentáciu s 3 stranami, na ktorých môžu odprezentovať svoj výskum na nadviazanie kontaktov s účastníkmi. 

Maximálny počet úastníkov je limitovaný na 200. Podujatie bude možné sledovať pomocou internetu. 

Najbližšia uzávierka výzvy je 29. septembra 2015 - rozpočet 38,5 milióna euro pre výskumné a inovačné akcie

S otázkami je možné obrátiť sa tu

Program

Web stránka

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR