Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Forum Future Europe 

 
 
Dňa 22. februára 2019 sa v Berlíne uskutoční podujatie „Forum Future Europe, Raising Inclusion and Performance of European Research and Innovation“,   ktoré spoločne organizujú Asociácia Leibniz a Nemecká národná akadémia vied Leopoldina.

Forum Future Europe je konferenciou na vysokej úrovni vo formáte Nemecko + členské štáty EÚ 13. Hlavnou témou konferencie je poukázať na potrebu zvyšovania zapájania a výkonnosti štátov EÚ 13 v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Konferencia je určená pre tvorcov politík, zástupcov akadémií jednotlivých štátov, špičkových univerzít a výskumných organizácií, vedcov a vedeckých pracovníkov zo 14 krajín.

Na konferencii budú prítomní zástupcovia EP, členských štátov EÚ, EK a Rady EÚ. Významnou sa javí najmä panelová diskusia zameraná na nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie v rokoch 2021 -2027 s názvom „Horizont Európa“ a spôsob, akým môže tento program pomôcť prekonať rozdiely naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA).

Program

Zdroj: Leibniz Association

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR