Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európske partnerstvo Circular Bio-based Europe hľadá členov svojho vedeckého výboru 

 
 

Logo CBE JUSpoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU ) zverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom zostaviť užší zoznam kandidátov na vymenovanie za členov svojho vedeckého výboru.

Spoločný podnik je partnerstvom medzi Európskou úniou a konzorciom Bio-based Industries (BIC), ktoré financuje projekty podporujúce konkurencieschopné obehové bioodvetvia v Európe a nástupcom spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) a v období 2021 – 2031 bude fungovať podľa pravidiel programu Horizont Európa.

Vedecký výbor je poradným orgánom spoločného podniku Circular Bio-Based Europe (CBE JU). Jeho cieľom je poskytovať poradenstvo o vedeckých prioritách, ktoré sa majú riešiť v pracovnom programe CBE JU v súlade so strategickým programom výskumu a inovácií a strategickým plánovaním programu Horizont Európa.

Členovia vedeckého výboru CBE JU budú vymenovaní na tri roky s možnosťou predĺžiť svoje funkčné obdobie jedenkrát o ďalšie tri roky. Zamestnanci Európskej komisie, Spoločného výskumného centra (JRC), Konzorcia biopriemyslu (BIC) alebo riadnych členských organizácií BIC, ako aj úradníci členských štátov a vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov nie sú oprávnenými kandidátmi.

Vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore je možné podať do 23. januára 2022 do 12.00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí o členstvo vo vedeckom výbore CBE JU

Zdroj: SLORD  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR