Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európska zelená dohoda: EK navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie ambícií v oblasti klímy 

 
 

banner zelená európska dohodaDňa 15. 7. 2021 prijala Európska komisia balík návrhov, ktorých úlohou je prispôsobiť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Balík návrhov predstavuje legislatívne nástroje na dosiahnutie cieľov dohodnutých v európskom klimatickom zákone a zásadnú transformáciu nášho hospodárstva a spoločnosti na spravodlivú, zelenú a prosperujúcu budúcnosť.

Komplexný a vzájomne prepojený súbor návrhov:

  • aplikácia obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie existujúceho systému EÚ na obchodovanie s emisiami;
  • zvýšené využívanie obnoviteľnej energie;
  • vyššia energetická účinnosť;
  • rýchlejšie zavedenie nízko emisných druhov dopravy a infraštruktúry a palív na ich podporu;
  • zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody;
  • opatrenia na zabránenie úniku uhlíka;
  • nástroje na ochranu a rast našich prírodných zachytávačov uhlíka.

Európska komisia navrhuje zriadenie nového Sociálneho klimatického fondu, ktorý poskytne členským štátom špeciálne financovanie pre občanov na investície do energetickej efektívnosti, nových vykurovacích a chladiacich systémov a čistejšej mobility. Poskytne členským štátom financovanie na obdobie 2025 – 2032 vo výške 72,2 miliárd EUR na základe cielenej zmeny a doplnenia viacročného finančného rámca. S návrhom čerpať z rovnakého financovania členskými štátmi by fond zmobilizoval 144,4 miliárd EUR na sociálne spravodlivý prechod.

Výhody súčasného opatrenia na ochranu ľudí a planéty smerujú k čistejšiemu ovzdušiu, chladnejším a ekologickejším mestám, zdravším občanom, nižšej spotrebe energie a viac priestoru pre prírodu a zdravšiu planétu.

Viac informácií

Zdroj: SLORD

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR