Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európska rada pre výskum má novú prezidentku 

 
 

Maria LeptinEurópska rada pre výskum (European Research Council, ERC) vymenovala 30. júna 2021 profesorku Mariu Leptin za prezidentku ERC.

Profesorka Leptin je v súčasnosti riaditeľkou Európskej organizácie pre molekulárnu biológiu (European Molecular Biology Organisation, EMBO). Novej úlohy sa ujme 1. októbra 2021, keď dočasný prezident Jean-Pierre Bourguignon ukončí svoj mandát.

Profesorka Maria Leptin je uznávaná vedkyňa zaoberajúca sa vývojovou biológiou a imunológiou. Vedie výskumné skupiny na Genetickom ústave v Kolíne nad Rýnom a v Európskom laboratóriu molekulárnej biológie (EMBL) v Heidelbergu. V roku 2010 bola vymenovaná za riaditeľku EMBO.

Vymenovaním profesorky Leptin sa ukončil takmer rok trvajúci proces, na ktorom sa podieľala nezávislá výberová komisia pod vedením profesorky Helga Nowotny, bývalej predsedníčky ERC a emeritná profesorka vedeckých a technologických štúdií na ETH Zürich.

Nezávislá výberová komisia predložila Európskej komisii odporúčania týkajúce sa najlepších kandidátov na základe otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí a konzultácií s vedeckou komunitou. Kandidáti sa stretli s vedeckou radou ERC, ktorá podporuje vymenovanie profesorky Leptin. Európska komisia vymenuje profesorku Mariu Leptin na funkčné obdobie vymedzené na štyri roky, ktoré je možné jedenkrát obnoviť.

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie

Životopis profesorky Marie Leptin

Tlačová správa ERC

Zdroj: SLORD  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR