Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

EOSC Sympózium 2022 

 
 

banner OESC sympóziumMinulý rok Rada Európy definovala konkrétne politické priority na roky 2022 – 2024 pre vytvorenie nového európskeho výskumného priestoru (ERA) ako „priestoru zameraného na výskumných pracovníkov, založeného na hodnotách, excelentnosti, ako aj na vplyve, v ktorom sú výskumní pracovníci, znalosti a technológie podporované a môžu sa voľne pohybovať“.

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) bol vyzdvihnutý ako kľúčový k uľahčeniu vytvorenia „skutočne fungujúceho vnútorného trhu so znalosťami“ tým, že umožní otvorené zdieľanie znalostí a opakované použitie výstupov výskumu. Keďže je EOSC dátovým priestorom pre vedu, výskum a inovácie, napomáha uľahčiť realizáciu európskej dátovej stratégie.

Sympózium EOSC je hlavným výročným podujatím EOSC. Tento rok sa uskutoční v Prahe v Českej republike v dňoch 14. – 17. novembra 2022 od 8.00 – 14.00 hod. Bude súčasťou podujatí českého predsedníctva Rady EÚ. Toto podujatie sa časovo zhoduje s druhým trojstranným podujatím EOSC, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2022. 

Očakáva sa, že na sympóziu sa zúčastní viac ako 500 zainteresovaných strán z ministerstiev, tvorcov politík, výskumných organizácií, poskytovateľov služieb, výskumných infraštruktúr a výskumných komunít v Európe i mimo nej. Ich cieľom bude zamyslieť sa nad kľúčovými úspechmi a strategickými výzvami EOSC a určiť priority a konkrétne opatrenia na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni s cieľom urýchliť implementáciu EOSC.

Program sympózia sa v súčasnosti pripravuje.

Na webovej stránke EOSC Sympózia 2022 je v súčasnosti možné sa prihlásiť na čakaciu listinu a akonáhle bude spustená oficiálna registrácia, dostanete pozvánku na registráciu.

Zdroj: events.eoscfuture.eu

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR