Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ďalšie výzvy EIT RawMaterials na inovačné a edukačné projekty 

 
 

banner EIT RawMaterials

Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín v novembri zverejnila nové výzvy. Týkajú sa projektov so začiatkom realizácie ešte v roku 2023.

Ide o hlavnú grantovú schému EIT RawMaterials a uchádzači môžu žiadať o financovanie svojich projektov s rozpočtom začínajúcom na 500 tisícoch eur. Podnikatelia, univerzity či výskumníci môžu prvé zjednodušené podanie zadať do 26. januára 2023.

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú v prvom kole oprávnení partneri EIT RawMaterials ale aj externí žiadatelia, ktorí nie sú členmi:

 • môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru,
 • projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri),
 • členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ.

Témy výzvy s označením KAVA11 reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum
 • ťažba a spracovanie
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov
 • aditívna výroba materiálov
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov
 • priemyselná symbióza
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti
 • recyklácia výrobku na konci životnosti
 • úschova na reťazci (blockchain)

Najbližší termín na zaregistrovanie svojho projektového zámeru (iba základné údaje) v elektronickom systéme SeedBook je štvrtok, 26. január 2023 o 13.00 hod.

Viac informácií a dokumenty 

Zdroj: grantup  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR