Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Course: How to write proposals 

 
 

Course

Pozývame vás na online kurz pod názvom Course: How to write proposals, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať v dňoch 6. a 7. mája 2021 pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezávislá nezisková výskumná inštitúcia, ktorá patrí k popredným európskym organizáciám aktívnym v oblastiach toxikológie a nanotoxikológie, v hodnotení zdravotného rizika a vplyvu expozície na životné prostredie a podnebie. NILU má vynikajúce úspechy v získavaní národných aj medzinárodných EÚ projektov a obrovské skúsenosti v ich manažmente. Výskumné tímy z NILU boli zapojené do riešenia najmenej 41 projektov financovaných EÚ v rámci 7. RP a do viac ako 20 projektov v rámci programu Horizont 2020.

V rámci kurzu poskytnú odborníci z tejto inštitúcie teoretické a praktické školenie týkajúce sa písania návrhov projektov so zameraním na štandardy vyžadované európskymi grantovými agentúrami. Patria k nim vysoko inovatívne ciele, excelentnosť, plánovanie aktivít tak, aby boli uskutočniteľné, hodnotenie očakávaných dopadov, potenciál pre implementáciu dosiahnutých výsledkov v praxi. Zamerajú sa na podrobnosti ako sú opis konzorcia, riadenie a zdroje, plány využívania a šírenia výsledkov projektu, administratívne a formálne otázky, práva duševného vlastníctva, prihlášky patentov, atď.

Informácie o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION

Registrácia bude otvorená od 3. 5. 2021.

Zdroj: biomedcentrum.sav.sk

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR