Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Česká republika bude predsedať Rade Európskej únie 

 
 

Logo Rady Európy a ČR

Česká republika bude predsedať Rade Európskej únie od 1. júla 2022 na šesť mesiacov. Prevezme tak štafetu po francúzskom predsedníctve z prvej polovice roka a 1. januára 2023 ju odovzdá Švédsku.

Priority nastávajúceho predsedníctva predstavili Martina Kotasová a Táňa Hálová zo Stáleho zastúpenia na online seminári dňa 7. júna 2022.

V oblasti výskumu a inovácií sa české predsedníctvo plánuje zamerať na dve hlavné témy:

  • Európske výskumné infraštruktúry;
  • Synergie vo financovaní výskumu a inovácií v rámci EÚ.

Česká republika v minulosti výrazne investovala do budovania výskumných infraštruktúr a v rámci svojho predsedníctva chce aj z tohto dôvodu posilniť integráciu Európskeho ekosystému výskumných infraštruktúr. V praxi chce zvýšiť ich zapojenie do európskych misií, európskych partnerstiev a ďalších projektov v programe Horizont Európa. Chce tiež podporiť ich integráciu a interoperabilitu na globálnej úrovnizviditeľniť ich dopad na riešenie spoločenských problémov.

Pri druhej priorite chce Česká republika upriamiť pozornosť na synergie vo financovaní výskumu a inovácií, a to nad rámec synergií s európskymi štrukturálnymi fondami. V aktuálnom rámcovom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa je možné spolufinancovať výskumno-inovačné projekty prostredníctvom týchto fondov.

Počas českého predsedníctva je naplánovaných viacero podujatí so zameraním na výskum a inovácie

Zoznam podujatí a viac informácií 

V oblasti vzdelávania bude prioritou českého predsedníctva príprava dvoch dokumentov:

  • Záverov Rady EÚ o podpore dobrých životných podmienok v digitálnom vzdelávaní;
  • Odporúčania Rady EÚ „Cesty k úspechu v škole“ (Pathways to School Success).

Tieto dokumenty by sa mali prijať na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS) 28. – 29. novembra 2022.

Zoznam podujatí a viac informácií 

Zdroj: Dom zahraničnej spolupráce, SLORD  

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR