Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 

 
logo TVT 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009 sa konal v dňoch
2. – 6. novembra 2009

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnilo dňa 2. 11. 2009 za účasti podpredsedu vlády a ministra Slovenskej republiky Jána Mikolaja. Hlavným podujatím v rámci otvorenia bola celoštátna konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách? Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s neziskovou organizáciou Mladí vedci Slovenska.

Hlavné podujatia:

 • Celoštátna konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2009

  Termín: 2. 11. 2009
  Miesto konania: hala D2, Incheba Expo Bratislava
  Čas: začiatok podujatia o 13:00 hod.
  Program podujatia

  Sprievodné podujatie konferencie s názvom SCIENTIA PRO FUTURO – Celoštátna súťažná prehliadka žiackych vedeckých a technických projektov vypracovaných v školskom roku 2008/2009 poskytovalo stredným školám priestor na nadväzovanie kontaktov s výskumnými pracoviskami a univerzitami.
  Program súťaže

 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre  (zoznam ocenených) a slávnostné vyhlásenie publicistickej súťaže Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu (zoznam ocenených)

  Termín: 3. 11. 2009
  Miesto konania: EXPO club, Incheba Expo Bratislava
  Čas: začiatok podujatia o 14:00 hod.

 

Termín: 4. 11. 2009
Miesto konania: v historickej budove NR SR, Župné námestie, Bratislava
Čas: začiatok podujatia o 19:00 hod.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelilo aj v roku 2009 prestížne ocenenie Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku. Návrhy na ocenenie predkladali vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, predstavitelia sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Zoznam ocenených

Fotogaléria

Videomedailóny vybraných ocenených  vedcov

 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností organizovalo národnú konferenciu s názvom Priame ohlasy vedy a techniky v praxi.
  Základným cieľom konferencie bolo prezentovať význam vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti, pre pokrok výroby a služieb na uspokojenie odborných a kultúrnych požiadaviek občanov a preukázať postavenie slovenského výskumu a vývoja v tomto procese.
  Program konferencie


Termín: 5. 11. 2009
Miesto konania: hala D2, Incheba Expo Bratislava
Čas: 9: 00 hod. otvorenie výstavy a 9:00 hod. otvorenie národnej konferencie

Konferencia bola spojená s otvorením Výstavy Centier excelentnosti vo výskume a vývoji, ktoré na výstave prezentovali výsledky svojej činnosti. Uskutočnila sa v termíne od 5. novembra do 8. novembra 2009 v priestoroch haly A0 v Incheba Expo Bratislava.
Zoznam vystavujúcich

Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009

Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2009 publicistickú súťaž.

Hlavným cieľom publicistickej súťaže je zvýšiť záujem žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ako aj celej spoločnosti o vedu a techniku.

Publicistická súťaž je určená žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov), ktorí sa môžu do súťaže prihlásiť so súťažným príspevkom na tému Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu.

Súťažný príspevok musí mať formu popularizačného príspevku.

Autori súťažných príspevkov sa do publicistickej súťaže mohli prihlásiť v nasledujúcich kategóriách:

kategória I.: žiaci stredných škôl,
kategória II.: študenti vysokých škôl.

Súťažné príspevky bolo potrebné spolu s vyplnenou prihláškou zasielať v termíne do 30. septembra 2009 s označením v ľavom hornom rohu obálky „Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009“ na adresu:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská 8/A
811 04 Bratislava I

Zároveň bolo potrebné súťažné príspevky zasielať aj v elektronickej forme na  emailovú adresu: ncpvat@cvtisr.sk

Obdržané súťažné príspevky hodnotila odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľa publicistickej súťaže a zástupcovia partnerov publicistickej súťaže na základe bodového hodnotenia.

Ocenených v publicistickej súťaži schvaľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie.

Bližšie informácie sú uvedené v štatúte publicistickej súťaže.

  Štatút - Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

  Prihláška do publicistickej súťaže

  Zoznam ocenených


Výtvarná súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009

Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2009 výtvarnú súťaž.

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov osemročných gymnázií o vedu a techniku.

Výtvarná súťaž je určená všetkým žiakom druhého stupňa základných škôl a žiakom prímy až kvarty osemročných gymnázií v Slovenskej republike. Žiaci sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže formou výtvarných prác na tému Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre?, v ľubovoľnej výtvarnej technike.

Každá základná škola a osemročné gymnázium mohla do výtvarnej súťaže prihlásiť najviac tri žiacke výtvarné práce jednotlivcov alebo kolektívov v nasledujúcich kategóriách:

kategória I.: 5. 6. ročník základných škôl, príma a sekunda osemročných gymnázií,
kategória II.: 7.
9. ročník základných škôl, tercia a kvarta osemročných gymnázií.

Výtvarné práce bolo potrebné zasielať spolu s vyplnenou prihláškou v termíne do 30. septembra 2009 s označením v ľavom hornom rohu obálky „Výtvarná súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009“ na adresu:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská 8/A
811 04 Bratislava I

alebo aj emailom na: ncpvat@cvtisr.sk

Obdržané výtvarné práce hodnotila odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľa výtvarnej súťaže a zástupcovia partnerov výtvarnej súťaže na základe bodového hodnotenia.

Ocenených vo výtvarnej súťaži schvaľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie. Ceny oceneným vo výtvarnej súťaži odovzdáva podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie sú uvedené v štatúte výtvarnej súťaže.

    Štatút výtvarnej súťaže

    Prihláška do výtvarnej súťaže

   Zoznam ocenených

Fotoreportáž vo Vedeckom kaleidoskope 

Webové sídlo projektu

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR