Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > Popularizácia VaT > Stránky > AktivityMSSR.aspx  

Aktivity MŠSR 

 
MŠVVaŠ - logo 

 

Aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti je prvým materiálom takéhoto typu, ktorý sa zameriava na riešenie postavenia vedy a techniky v spoločnosti a zlepšenie ich vnímania verejnosťou. Cieľom materiálu bolo navrhnúť podporný systém, ktorého realizáciou by sa zvýšilo povedomie vedy a techniky v spoločnosti.

Vytvorenie Riadiacej komisie vyplýva z návrhu Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 103 zo dňa 7. februára 2007. Riadiaca komisia bola zriadená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR dňa 13. 03. 2007, slúži ako jeho poradný orgán, s cieľom koordinovať proces popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.
(Rokovací_poriadokAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER., RokovaniaŠtatút, Zloženie )

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR