Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Videozáznamy z akcií Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti


Nitrianska letná univerzita 2009

V dňoch 1. – 10. júla 2009 sa uskutočnil jedinečný projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra – Nitrianska letná univerzita. Zúčastnilo sa jej 56 detí vo veku 10-14 rokov.

V rámci projektu NLU sa uskutočnila Vedecká cukráreň, ktorú organizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v spolupráci s o.z. Mladí vedci Slovenska.  Išlo o prvú akciu tohto druhu mimo priestory CVTI SR. Vo Vedeckej cukrárni NLU prednášala vedúca Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. Janka Hečková, CSc., ktorá prítomným deťom predstavila Cestu do praveku.

 Nitrianska detská univerzita
NLU 2009 bola ukončená slávnostnou promóciou v aule UKF v Nitre, v rámci ktorej bol absolventom udelený certifikát a titul Academicus Nitriensis Jr. Na slávnostnej promócii sa zúčastnili primátor mesta Nitra doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Malá, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť SPU prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., vedúci Katedry techniky a informačných technológii Pedagogickej fakulty UKF prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, vedúci oddelenia cestovného ruchu, propagácie mesta a NISYS Mestského úradu v Nitre Mgr. Juraj Novák a vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR Mgr. Andrea Putalová.

Nitrianska letná univerzita - promócia 10.7.2009

©CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, júl 2009

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR