Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > NCP VaT > Magnet > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

MAGNET

MAGNET – hudobno-slovná relácia RTVS Rádio Regina, ktorá vznikla s podporou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Okruh:                        Rádio REGINA
Názov relácie:               MAGNET – sondy do súkromia vedy
Minutáž:                      45 minút
Termín vysielania:          sobota od 18.00 do 18.45 hod.
Zodpovedný redaktor:   Katarína Kacerová, Ľubica Šajdová

Rubriky:

Veda inými očami – veda sa nikdy a nikde nekončí. Veda v umení, v športe, vo vzdelávaní...
Objaviteľský Magnet – vedecko-výskumná práca mladých vedcov, študentské aktivity
Sondy do súkromia vedy – dá nám veda nahliadnuť do svojho súkromia, do dosiaľ nepochopiteľných, podivuhodných javov?
Magnet sa pýta – ... a aj odpovedá na otázky: Prečo? Ako? Kde? Čo?
Trúfalé myšlienky alebo veda ako šoubiznis

Relácia mala premiéru v sobotu v čase od 18.00 do 18.45 hod. a reprízu v stredu od 00.45 do 01.30 hod. 

Dňa 26. 1. 2013 bol hosťom Mgr. Martin Hajduch, PhD., vedecký pracovník Ústavu genetiky a biotechnológií SAV v Nitre, ktorý hovoril o správaní rastlín v rádioaktívnom prostredí a tiež o projekte Veda pre mier.  V relácii vystúpila i Mgr. Andrea Putalová, ktorá informovala o aktivitách Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti - Vedeckej cukrárni, vedeckej kaviarni Veda v CENTRE, výstave TransTechDesign  a tiež o projekte, ktorého základnou myšlienkou je vybudovanie Centra vedy.
Slovo dostal i doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., ktorý objasňoval fyzikálnu podstatu pojmu Quark a šéfredaktorka rovnomenného časopisu Ing. Jana Matejíčková.

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR