Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > NCP VaT > Stranky > default.aspx  

Domov 

logo NCP VaT 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

V súlade s touto stratégiou zriadilo v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci CVTI SR  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“)  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu.

NCP VaT začalo svoju činnosť k 15.6.2007 a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.

Budovaním NCP VaT vzniklo administratívno-organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, štátne organizácie výskumu a vývoja, výskumné pracoviská podnikateľského sektoru, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získavaním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizáciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, predstaviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verejnosť.

Viac informácií na novom portáli NCP VaT.

 Návrh činnosti NCP VaT v roku 2012
 Návrh činnosti NCP VaT v roku 2011
 Správa o činnosti NCP VaT za rok 2010

Kontakt:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava 1
                                              e-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mgr. Andrea Putalová
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Tel: +421 2/69253 128
e-mail:  
andrea.putalova@cvtisr.sk

Ostatné kontakty na novom portáli NCP VaT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR