Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vznikol pozemský život skutočne na Zemi? alebo Čo je nové v astrobiológii 

 
Milan Zboril 

Do Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave na Patrónke opäť prišli stredoškoláci, aby si mohli podebatovať s vedcom vo Vedeckej cukrárni.

Ide o realizáciu projektu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré prizvalo k spoluúčasti aj Občianske združenie Mladí vedci Slovenska.  

Vedecká cukráreň bola po prvýkrát otvorená 19. júna 2008 a hneď vzbudila veľkú pozornosť žiakov i učiteľov. Veď kto by nebol zvedavý na odpoveď na otázku, či budú medzi nami autonómne roboty, androidy, kyborgovia!  RNDr. Andrej Lúčny, PhD., svojím výkladom témy predstihol všetky očakávania.

V novom školskom roku sa budú stretnutia žiakov základných a stredných škôl s vedcami konať pravidelne každý mesiac.

Prvé z nich už máme za sebou. Na konci minulého mesiaca, presnejšie 30. septembra 2008 o 9. hodine, bola na programe Vedeckej cukrárne téma: Vznikol pozemský život skutočne na Zemi, alebo čo je nové v astrobiológii?, ktorú predniesolRNDr. Milan Zboril, PhD., vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

RNDr. Milan Zboril, PhD., sa vo svojej vedeckej práci zaoberá predovšetkým astrofyzikou a modernou astrobiológiou.

Je známy aj v zahraničí progresívnejšími prácami o niektorých vlastnostiach hviezd a záujmom o podporu rozvíjajúcej sa astrobiológie. 

 Prednáška    Študenti

 Zaujímavá téma prilákala viac ako 150 žiakov stredných škôl a sprevádzajúcich pedagógov, a to z Gymnázia Matky Alexie, Gymnázia na Hubeného ulici, Gymnázia Jura Hronca a zo Školy pre mimoriadne nadané deti. Obrazne povedané, sála praskala vo švíkoch, keď jej kapacita je 120 miest.  

 Študenti  Vedecká cukráreň - prednáška Milana Zborila
V rámci prednášky okrem iného odznelo, že  astrofyzika skúma fyzikálne vlastnosti kozmických objektov, umiestnenie, pohyb a vlastnosti kozmických telies. Astrobiológia skúma pôvod, vývoj a budúcnosť života na Zemi a vo vesmíre. Téma obsahuje výskum v oblasti pôvodu života, objasnenie teórie panspermie, predpoklady života v slnečnej sústave a možnosti života vo vesmíre, Drakeovu rovnicu, informácie o výskume Marsu. Vedecké poznatky boli prezentované aj prostredníctvom grafov a ilustračných máp. 

   Otázky  Otázky
Podujatie moderoval RNDr. Ján Šipoš, PhD., z Občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska

 Výstavka kníh  

Žiaci boli v problematike dosť dobre zorientovaní a vedcovi kládli množstvo otázok. Pýtali sa napríklad, aký má  názor na existenciu mimozemských civilizácií; či bol v minulosti život na Marse a či odtiaľ nebol prenesený na Zem. Chceli vedieť, ako sa dá vysvetliť vznik vesmíru a akú úlohu pri vzniku života zohrávajú biomarkery. Zaujímavá bola aj otázka možnosti opakovania vzniku a zániku života na Zemi a či sa predpokladá zánik civilizácie.

   Prednáška  Otázky

 Organizátori Otázky  Študenti 

V závere vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Mgr. Andrea Putalová ocenila troch najaktívnejších diskutujúcich.

projekt Vedecká cukráreň

K neformálnej atmosfére prispelo aj malé občerstvenie, a to minerálka alebo čaj, napolitánky alebo koláčiky. Pre pedagógov bola pripravená káva. 
Študenti mali možnosť tiež nahliadnuť do odborných časopisov a kníh k danej problematike, ktoré si  môžu požičať v knižnici Centra vedecko-technických informácií SR.
Viac informácií o akcii je v informačnom letáku.

Prednáška Milana Zborila:
Čo nového v astrobiológii a jej pokračovanie


Hosťom Vedeckej cukrárne dňa 29. októbra 2008 o 9.00 hod. bude MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH., ktorý vystúpi s témou Génová terapia – ohrozenie alebo príležitosť?  

Spracovali: PhDr. Marta Bartošovičová, Mgr. Agáta Fisterová
Foto: Ing. Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR