Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

CIP > Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > NCP VaT > Vedecká cukráreň - úvod
 


Vedecká cukráreň


Čo je Vedecká cukráreň?

Vedecká cukráreň je jedinečná príležitosť a priestor na prediskutovanie vlastných názorov týkajúcich sa dopadu vedeckého bádania na spoločnosť.

Vedecká cukráreň je otvorená pre žiakov vo veku od 12 do 20 rokov a ich pedagógov. Uskutočňuje sa mimo akademickú pôdu.

Vedecká cukráreň poskytuje žiakom priestor na diskusiu s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike. Prostredie Vedeckej cukrárne je neformálne, uvoľnené, priateľské a tým dostupnejšie a zábavnejšie pre žiakov na zapojenie sa do vedeckej diskusie ako verejná prednáška.

Témy vedeckých cukrárni sú vyberané podľa aktuálnosti – génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií a pod.

Ako prebieha Vedecká cukráreň?

Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Každá cukráreň začína krátkym 10 – 15 minútovým vystúpením vedca o danej téme, ktoré si účastníci vypočujú. Je to dostatočný priestor na predstavenie témy a zaujatie účastníkov danou problematikou. Potom nasleduje debata o otázkach, ktoré vyvstanú z prednesenej témy.

Cieľom Vedeckej cukrárne je uvoľneným a zábavným spôsobom zapojiť žiakov základných a stredných škôl a ich pedagógov do vedeckej diskusie.

Kvôli vytvoreniu príjemnej atmosféry a neformálneho prostredia vo Vedeckej cukrárni sa počas debaty podáva čaj, minerálka, džús a zákusky.

Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút.


Kedy a kde prebieha, kto ju organizuje?

Bratislavský kraj

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

Organizátori
realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedeckotechnických informácií SR na 2. poschodí.

logo NCP VaT

logo Mladí vedci Slovenska


Košický kraj

Organizátorom Vedeckých cukrárni v Košickom kraji je Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže (RCM) v Košiciach pod gesciou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR

RCM organizuje Vedeckú cukráreň jeden krát, v prípade záujmu i viac krát mesačne. Najčastejšie sa podujatie koná v dopoludňajších hodinách v Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže na Strojárskej 3  v Košiciach alebo v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP 3 v Košiciach. 

RCM logo

logo NCP VaT

     

Ing. Alojz Bernát
prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.
prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Vedecká cukráreň organizovaná RCM
Vedecká cukráreň organizovaná RCM
Vedecká cukráreň organizovaná RCM

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR