Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

CIP > Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > NCP VaT > Veda v CENTRE - Nitra
 

Veda v CENTRE - Nitra

vedecká kaviareň 
aktuálne informácie nájdete na novom portáli NCP VaT


 
Kedy: raz mesačne o 17.00 hod. 
Kde: Divadelná kaviareň Tatra
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

Radio MAX
mediálny partner

  

Nitriansku Vedu v CENTRE navštívili:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/PublishingImages/Ceretkova_100.jpg Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Ako (ne) (na) učiť matematiku
12. 12. 2013
Pozvánka

doc. Ing. Ondrej Hegedüs, PhD.  

doc. Ing. Ondrej Hegedüs, PhD.
Selén v našom živote Áno? Nie?
21. 11. 2013
Pozvánka

doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD. doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
Kontaminácia zložiek životného prostredia.
Mesto Šaľa – ovzdušie a pôda

24. 10. 2013
Pozvánka
Mgr. Dana Peškovičová, PhD. Mgr. Dana Peškovičová,PhD. 
Potrebujeme dnes šľachtiť hospodárske zvieratá?
Matematické modely a genetika v službách šľachtenia

19. 9. 2013
Pozvánka 
Ing. Anna Dobrucká, PhD. Ing. Anna Dobrucká, PhD.
Historické krajinné štruktúry v rozvoji vidieka
20. 6. 2013
Pozvánka
doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. Doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Ľudský genóm: keď sci-fi sa stáva realitou
23. 5. 2013
Pozvánka
Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
Ktorý minerál najviac ovplyvňuje ľudstvo?
 
18. 4. 2013
Pozvánka

RNDr. Dušan Vallo, PhD. RNDr. Dušan Vallo, PhD.
Hexagonálne štruktúry a ich geometria vo svete okolo nás
21. 3. 2013
Pozvánka
RNDr. Ján Tirpák, CSc. RNDr. Ján Tirpák, CSc.
Vyhľadávania stavieb od praveku až po
stredovek metódami nedeštruktívnej archeológie

21. 2. 2013
Pozvánka
Doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Evolúcia života. Princípom je bunka.
24. 1. 2013
Pozvánka
Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
Quo vadis prírodovedné vzdelávanie?
13. 12. 2012
Plagát
Ing. Michal Wiezik, PhD.

Ing. Michal Wiezik, PhD.
Na ceste k mravcom
18. 10. 2012
Plagát

Doc. RNDr. Michal Munk, PhD.

Doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získavanie znalostí z elektronických informačných zdrojov
20. 9. 2012
Plagát

doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Výskum a modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému
21. 6. 2012
Plagát, Videozáznam

Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc. Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Integrovaný manažment krajiny- základné tézy a inštitucionálne nástroje
24. 5. 2012
Plagát, Videozáznam
Mgr. Peter Kaňuch, PhD. Mgr.  Peter Kaňuch, PhD.
Kryptické druhy a kryptický život netopierov
19. 4. 2012
Plagát, Videozáznam
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.
Quo vadis cestovný ruch v Nitre?
22. 3. 2012
Plagát, Videozáznam

doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Kryštalografia ako kľúčový nástroj modernej chémie a molekulárnej biológie 
16. 2. 2012
Plagát, Videozáznam
doc. PaedDr. Stavislav David, Phd.

doc. PaedDr. Stavislav David, PhD.
Vážky (Odonata) na Slovensku, stav poznania a výzva do budúcnosti

19. 1. 2012
Plagát, Videozáznam

doc. RNDr. František Strejček, PhD. doc. RNDr. František Strejček, PhD.
Produkcia embrií v laboratórnych podnienkach
15. 12. 2011
Plagát, Videozaznam
doc. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Rastliny v úlohe dekontaminácie zložiek životného prostredia
10. 11. 2011
Plagát, Videozáznam
doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.

doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
prof
. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.
Gemológia - jej úloha a poslanie
20. 10. 2011
Videozáznam
 

RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.

RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
prof
. UAM Dr hab. Leszek Rychlik
Pôdne živočíchy ako objekt skúmania
22. 9. 2011
Videozáznam

 https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/PublishingImages/Stepankova_100.jpg

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Verejné prieSTORY o nás
23. 6. 2011
Plagát, Videozáznam

Chrenek

Prof. Ing. Peter Chrenek, PhD., DrSc.
Biotechnologický výskum v živočíšnej produkcii
19. 5. 2011
Plagát, Videozáznam

prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.

prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.
Akademická etika - etika vedeckej a výskumnej práce

14. 4. 2011
Videozáznam

 doc. Ing. Karol Kočík, CSc.

Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
Pastierske aerofóny (píšťaly) v slovenskej inštrumentálnej ľudovej kultúre
24. 3. 2011
Videozáznam

  RNDr. Peter Holec, CSc.

RNDr. Peter Holec, CSc.
O paleontológii
17. 2. 2011

  Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Úskalia efektívnej ochrany živočíchov na Slovensku
20. 1. 2011

  prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Lesk a bieda štatistiky
18. 11. 2010
Videozáznam

  Ing. Erik Baláž

Ing. Erik Baláž
Posledná pevnosť  Pätnásť rokov s medveďmi
21. 10. 2010
Videozáznam

 prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Súčasné problémy využívania a ochrany prírody TANAP-u
23. 9. 2010
Reportáž, Fotogaléria, Videozáznam

doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Familiárne hyperlipoproteinémie
17. 6. 2010
Videozáznam

prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.

prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
Od umelej inseminácie k bunkovej terapii
20. 5. 2010
Upútavka - rádio MAX

 prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c.

prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c.
Večer esejí o človeku a krajine

22. 4. 2010
 Upútavka - rádio MAX, Videozáznam

RNDr. Stanislav Harvančík

RNDr. Stanislav Harvančík
Sovy Slovenska 
18. 3. 2010
Reportáž, Fotogaléria, Videozáznam

RNDr. Aba Teleki, PhD.

RNDr. Aba Teleki, PhD.
Chaos, podstata kríz očami fyzika
18. 2. 2010
Reportáž, Fotogaléria

Ing. Jana Libantová, PhD.

Ing. Jana Libantová, PhD. 
Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti
21. 1. 2010
Reportáž, Fotogaléria

doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD.

doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Klimatická zmena – príčiny, dôsledky a možné riešenia
19. 11. 2009
ReportážFotogaléria 1, Fotogaléria 2

Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. 
Ohrozené biotopy Slovenska
22. 10. 2009
Reportáž,  Fotogaléria

     
Veda v CENTRE - Nitra

RNDr. Stanislav Harvančík

 Nitra - Veda v CENTRE - 19.11.2009
 Nitra - Veda v CENTRE - 19.11.2009
 Nitra - Veda v CENTRE -19.11.2009
 Nitra - Veda v CENTRE - 19.11.2009
Nitra- Veda v CENTRE - 22.10.2009
Nitra - Veda v CENTRE - 22.10.2009
Nitra- Veda v CENTRE - 22.10.2009
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR