Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť 

 
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. 

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa uskutočnilo v poradí 22. stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE.

Tento cyklus vedeckých kaviarní za účasti odbornej i širokej verejnosti už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, útvar CVTI SR.

Vo štvrtok 30. septembra 2010 o 17 hod. bol hosťom vedeckej kaviarne prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., riaditeľ Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Téma Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť prilákala 140 účastníkov. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Profesor Michal Novák v úvode svojho vystúpenia ocenil organizovanie Vedy v CENTRE. V  prednáške, ktorá bola prezentáciou aj výsledkov jeho spolupracovníkov, sa sústredil na dva aspekty, a to pamäť a Alzheimerovu chorobu, ktorá nám chce pamäť zobrať. Mnohokrát nás ani nenapadne, že vlastne pamäť je ten kľúčový nástroj, ktorý využívame pri informovaní a prezentovaní svojej identity. Pamätné údaje, vedomosti, skúsenosti, vnemy –  to všetko máme uložené v centrálnom nervovom systéme – v mozgu.  Problémy s pamäťou môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu.

Na celom svete každých 7 sekúnd pribúda nový prípad Alzheimerovej choroby. Štatistiky ukazujú, že na Slovensku sa lieči približne len každý desiaty človek s Alzheimerovou chorobou. Ak má človek obavy z poruchy pamäti u blízkej osoby, môže použiť jednoduchý dotazník porúch pamäti. V prípade potreby sa poradiť s lekárom, najlepšie s psychiatrom alebo neurológom.

Pred vyše 100 rokmi nemecký psychiater neuropatológ Alojz ALZHEIMER publikoval prelomový nález. Pri pitve psychicky chorej dementnej pacientky našiel v jej mozgu podozrivé klbká na neurónoch a ako prvý popísal znaky choroby, ktorá dostala prezývku Tichá epidémia ľudstva. Za deštrukciu mozgu je zodpovedná bielkovina tau.

Profesor Michal Novák je spoluautorom objavu tau proteínu ako príčinného pôvodcu Alzheimerovej choroby.  Účastníkom Vedy v CENTRE vysvetlil čo spôsobuje poškodený proteín tau.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. a PhDr. Zuzana Hajdu vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE

PhDr. Zuzana Hajdu

 Veda v CENTRE

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.,

Tým, že časť jeho molekuly je odstránená, premení svoju štruktúru ako keby si prezliekol kabát a prestal vykonávať svoje funkcie. Choré tau infikuje postupne aj svojich zdravých kolegov. Choroba sa desiatky rokov plazí, kým sa naplno prevalí. Kolega prof. Michala Nováka v Cambridge Claude Wischik vyvíja liek, ktorý by odstránil príčinu choroby. Prešiel úspešne druhou fázou skúšok, pomohol všetkým 321 testovaným pacientom. Teraz ho čaká overenie na tisíckach chorých. Keď v meste Cambridge pozorovali pod mikroskopom choré vlákna, skúšali do nich pridávať farbivá a zistili, že Alzheimerove klbká sa pod ich vplyvom rozpletajú.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. vo Vede v CENTRE

Veda v CENTRE

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. a PhDr. Zuzana Hajdu vo Vede v CENTRE

Každý z nás má v mozgu enzým apolipoproteín E, ktorý napráva poruchy. Existujú tri kategórie. Enzým číslo 4 je najlenivejší a ľudia, ktorí majú práve tento typ sú vo väčšom ohrození. Kam patríme sa dá zistiť zo vzorky krvi. Ak vieme aký máme rizikový faktor, tak sa môžeme do určitej miery brániť jeho negatívnemu účinku. Napríklad pri enzýme číslo 4 sa treba vyhýbať úderom do hlavy, stresu, mastným jedlám, konzumovaniu alkoholu nižšej kvality, starať sa o správne okysličenie mozgu. Medzi ochranné faktory Alzheimerovej choroby patrí vyššie vzdelanie a stály tréning pamäti, vitamín E, C, B a nesteroidné antireumatiká.

 Veda v CENTRE

prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

 Veda v CENTRE

 

 Veda v CENTRE

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

Profesor Michal Novák hovoril aj o činnosti Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, ktorej je zakladateľom a predsedom. Ide o občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou na Slovensku. V roku 1994 založil Nadáciu MEMORY, ktorá podporuje riešenie problematiky Alzheimerovej choroby na Slovensku od výskumu na molekulovej úrovni cez lekársku starostlivosť až po sociálnu podporu rodín starajúcich sa o postihnuté osoby.  V roku 1996 Nadácia MEMORY podporila vznik Neuroimunologického ústavu SAV. V roku 2002 vybudovala modelové zariadenie Centrum MEMORY. Ide o preventívne, diagnostické, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti. Je jediné svojho druhu na Slovensku.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. - rozhovory vo Vede v CENTRE

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., Ing. Róbert Szabó a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,


V diskusii profesor Novák odpovedal na množstvo otázok, ktoré sa týkali najmä diagnostikovania, prevencie a liečenia Alzheimerovej choroby.

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. - rozhovory vo Vede v CENTRE

 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. - rozhovory vo Vede v CENTRE

prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. - rozhovor pre Slovenský rozhlas

 

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:
Veda v CENTRE: Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť
Profesor Michal Novák prednášal o Alzheimerovej chorobe v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Pozvánka do vedeckej kaviarne Veda v Centre
Slovák pri zrode nového lieku
Celosvetová akcia – Týždeň mozgu 2009


Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR