Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Temná stránka vesmíru 

 
Dr. Norbert Werner 
 V rámci popularizácie vedy a techniky konalo sa dňa 22. 7. 2010 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR pod názvom Veda v CENTRE  Letný špeciál: Temná stránka vesmíru. Tradičný názov bol rozšírený o letný špeciál, nakoľko takéto stretnutie sa uskutočnilo po prvý raz počas letných prázdnin.

Špeciálny bol aj hosť vedeckej kaviarne, a to úspešný mladý slovenský astrofyzik Dr. Norbert Werner (29), ktorý pricestoval zo Spojených štátov amerických, kde sa v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii venuje výskumu veľkoškálovej štruktúry vesmíru a výskumu kôp galaxií a najnovšie vplyvu čiernych dier na vývoj najväčších galaxií vo vesmíre.

V septembri 2008 získal od Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA grant na tri roky, s podporou ktorého mohol pokračovať v ďalšom výskume. Spolu s jeho tímom sa mu podarilo zaznamenať dovtedy neznámu časť hmoty tvoriacej vesmír. Výsledkom jeho výskumu je objav vlákna horúceho plynu medzi dvomi kopami galaxií – Abell 222 a Abell 223. Ide o prevratný objav, ktorý potvrdil predpovede teoretikov z roku 1999, že asi polovica neznámej hmoty vo vesmíre tvorenej z atómov sa nachádza práve v takýchto vláknach medzi kopami galaxií..

Norbert Werner vystúpil pred širokou verejnosťou s prednáškou na tému Temná stránka vesmíru. Vo svojej prednáške sa zameral na tmavú hmotu, tmavú energiu a čierne diery, teda na to neviditeľné vo vesmíre. V úvode zdôraznil, že toho čo o vesmíre ešte nevieme je veľmi veľa.

Len 4,6 percent celkovej hmoty energie vesmíru je tvorená z atómov, čiže z normálnej hmoty, z ktorej sme zložení my aj všetko okolo nás, hviezdy aj galaxie vo vesmíre, celý pozorovaný vesmír. Zvyšných asi 23 percent hmoty energie vesmíru tvorí tmavá hmota. Tvoria ju častice, ktoré interagujú veľmi slabo s normálnou hmotou. Avšak táto nová hmota ešte nebola priamo nikdy pozorovaná. Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) by mohol tmavú hmotu odhaliť. Zvyšných 72 percent hmoty energie vesmíru tvorí tmavá energia, o ktorej vieme iba to, že existuje, že urýchľuje rozpínanie vesmíru a pôsobí na najväčšie vzdialenosti medzi galaxiami. Svojou prítomnosťou rozhoduje o budúcnosti celého vesmíru.

 Dr. Norbert Werner a PhDr. Zuzana Hajdu

 Veda v CENTRE

Dr. Norbert Werner vo Vede v CENTRE 

Keď sa človek pozrie na jasnú nočnú oblohu, vidí na nej množstvo hviezd. Všetky tieto hviezdy sú vlastne vzdialené slnká. Niektoré sú omnoho väčšie ako naše Slnko, ktoré sú omnoho menšie. Všetky tieto hviezdy sú súčasťou našej galaxie. Voláme ju Mliečna cesta. Obsahuje 200 až 400 miliárd hviezd. Vo vesmíre sú však miliardy galaxií, stovky miliárd galaxií, ktoré sú od nás strašne, strašne vzdialené. Všetky hviezdy, ktoré vidíme na oblohe, sú v našej galaxii. Ešte okrem toho je vo vesmíre veľa ďalších galaxií.

 Dr. Norbert Werner

 Veda v CENTRE

Veda v CENTRE 

O tmavej energii dnes nikto nedokáže povedať, čo je to za energiu, odkiaľ sa berie, aké sú jej vlastnosti. Svojím spôsobom jej existenciu predpovedal už Einstein, ktorý prevažne z teologických dôvodov potreboval, aby bol vesmír nemenný a statický. Do svojich rovníc zaviedol kozmologickú konštantu, reprezentujúcu opak gravitácie, pomocou ktorej sa mu podarilo požadovaný model vytvoriť. Neskôr ju síce odmietol a vyhlásil za najväčší omyl svojho života, no súčasné pozorovania Hubblovho teleskopu ukazujú, že kozmologická konštanta vytvorená z ideologických dôvodov môže v istej podobe skutočne existovať. Na prelome tisícročí sa ukázalo, že do úlohy antigravitácie možno dosadiť nezachytiteľnú a absolútne neštruktúrovanú temnú energiu, prestupujúcu celým vesmírom a zodpovednú za jeho správanie.

 Veda v CENTRE

 Dr. Norbert Werner

 Dr. Norbert Werner


Nepriamo ju pomohli identifikovať explodujúce hviezdy –  supernovy. O jej existencii svedčí pozorovanie supernov typu 1A, patriacich do zvláštnej triedy. Sú to vlastne dvojhviezdy, tvorené najčastejšie bežnou hviezdou a bielym trpaslíkom. Biely trpaslík by bol bez svojho spolupútnika iba obyčajnou malou vyhorenou hviezdou, v ktorej už neprebieha termojadrová reakcia. Má však jednu vlastnosť, ktorá astrofyzikov mimoriadne zaujíma. Stabilný je len dovtedy, kým nedosiahne 1,44 hmotnosti nášho Slnka. Potom exploduje. A o ukončenie života bieleho trpaslíka sa v supernovách typu 1A postará práve jeho nerozlučný spoločník v podobe druhej hviezdy.

 Veda v CENTRE

 Dr. Norbert Werner a PhDr. Zuzana Hajdu

 Veda v CENTRE

Dnes vieme, že čierne diery prispievajú veľmi  výrazným spôsobom k tomu, ako sa vyvíjajú galaxie, náš vesmír. Černe diery sú dnes už integrálnou súčasťou nášho chápania vesmíru. Astronómovia sa domnievajú, že väčšina čiernych dier je produktom vyhasnutých obrovských hviezd a preto predpokladajú, že aj ich hmotnosť je rovnaká ako hmotnosť týchto hviezd. Bežná hmotnosť čiernej diery je približne desaťkrát väčšia ako hmotnosť Slnka alebo 1031kg.

 Veda v CENTRE

 Dr. Norbert Werner a phdr. Zuzana Hajdu

 Veda v CENTRE

Prednáška Norberta Wernera upútala pozornosť takmer 150 účastníkov, z ktorých sa vyše 20 zapojilo do diskusie. Tí, ktorí nemohli prísť osobne, mali možnosť pozrieť si živé vysielanie na internete alebo sa aktívne zapojiť do diskusie prostredníctvom elektronického portálu EVO.

 Veda v CENTRE

 Veda v CENTRE

 Dr. Norbert Werner

Norbert Werner v diskusii okrem iného povedal, že údaje, s ktorými denne pracuje, získava z kozmických ďalekohľadov. Vysvetlil, že výskum v oblasti astrofyziky nie je o konkrétnych hmatateľných objavoch, ale skôr o poznávaní a budovaní teórií o Zemi a vesmíre. Zdôraznil, že zničenia Zeme alebo našej Slnečnej sústavy čiernou dierou sa obávať nemusíme. Na otázku, či pociťujete niekedy pokoru pri pohľade na vesmír, alebo bázeň, keď má pred sebou nekonečno, povedal, že človek má ten pocit hlavne vtedy, keď sa pozerá na oblohu vlastnými očami, keď si uvedomí tie vzdialenosti a akí sme vo vesmíre malí. Je to úžasný pocit dozvedať sa viac a viac o nádhernom vesmíre, v ktorom žijeme. Je to aj dôvod, prečo je astronómom. Asi práve tento pocit a zvedavosť je to, čo ho ženie dopredu. 

 Dr. Norbert Werner vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE

 Dr. Norbert Werner vo Vede v CENTRE

Na otázku, ktorý bol jeho najočarujúcejší zážitok, najkrajšia skúsenosť s vesmírom, N. Werner s nadšením popísal svoj zážitok z pozorovania oblohy v Novom Mexiku. Povedal, že po náhodnom zoznámení sa v kaviarni s jedným astronómom – amatérom, mal možnosť pozrieť sa na oblohu cez 50-centimetrový ďalekohľad vo výške viac ako 3 tisíc metrov nad morom, kde tento zanietený pozorovateľ oblohy býval. V okolí neboli žiadne mestá, obloha bola úplne tmavá a jediným svetelným „znečistením“ bola Mliečna cesta. Vesmírne objekty a galaxie vyzerali nádherne. Povedal, že to bol pre neho obrovský zážitok, pretože v živote takto nevidel vesmír vlastnými očami.

 Dr. Norbert Werner vo Vede v CENTRE

 Dr. Norbert Werner vo Vede v CENTRE

 Dr. Norbert Werner, PhDr. Zuzana Hajdu a Mgr. Andrea Putalová

 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: NCP VaT (kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť)

 
Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:

Veda v CENTRE – Letný špeciál: Temná stránka vesmíru

N. Werner: Astronómia a vlastne veda vo všeobecnosti je medzinárodná

Slovák Norbert Werner objavil vesmírnu pavučinu

Slovenského vedca platí NASA

Prednáška astrofyzika Norberta Wernera

Rozhovor s astrofyzikom N. Wernerom

Mladý slovenský astrofyzik pracujúci v NASA objavil vlákna horúceho plynu medzi dvoma kopami galaxií

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR