Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie 

 
prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.,  
 

Hosťom 13. stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE dňa 29. októbra 2009 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bol prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc., z Ústavu patologickej fyziológie a III. Internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vystúpil s témou Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie.

Podujatie, ktorého organizátorom je tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, moderoval námestník CVTI SR Ing. Oleg Cvik.

Profesor Fedor Šimko v úvode svojej prednášky zdôraznil, že hypertenzia, čiže vysoký tlak, je choroba, ktorá postihuje obrovský počet ľudí. Hypertenziu má 25 percent dospelej populácie, z toho je 90 percent ľudí vo veku nad 75 rokov. Je to najvýznamnejší rizikový faktor kardiovaskulárneho systému, ktorý možno ovplyvniť.

Krvný tlak je sila, ktorá tlačí na cievnu stenu a zároveň ženie krv dopredu, aby ňou boli zásobené orgány. Výška tlaku závisí od vypudzujúcej  činnosti srdca, najmä od sily, akou ľavá komora vypudzuje krv. Tiež závisí od odporu, ktorý toku krvi kladú cievy.

Tlak poznáme systolický (horný) a diastolický (dolný). Systolický je taký tlak, ktorý vzniká silou zmrštenia srdca a vypudením krvi. Diastolický je tlak, keď srdce krv nevytláča a tá len voľne tečie. Od ich modifikácie možno očakávať zlepšenie zdravotného stavu.

Tlak sa v priebehu dňa mení. Každému človeku, aj zdravému, tlak kolíše. Najväčší pokles je v noci a najväčší vzostup tlaku je ráno. Optimálny tlak je 120/80 mmHg.  Normálny tlak nie je až taký ideálny, je do 140/90 mmHg. Vysoký krvný tlak, takzvaná hypertenzia, je pri hodnotách nad 140/90 mmHg.

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. a RNDr. Ivan Zahradník, CSc. - Veda v CENTRE

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc. vo vedeckej kaviarni  "Veda v CENTRE"

 Veda v CENTRE

Musíme si uvedomiť, že  existujú rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia srdca a ciev. Každý starší organizmus má vyššie riziko vzniku ochorení ako mladý.  Aj keby mal človek excelentných predkov a vynikajúcu genetickú výbavu, samotný vek výrazne zhoršuje jeho životnú prognózu.  Rizikové faktory delíme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Neovplyvniteľné sú  vek, pohlavie, dedičnosť. Ovplyvniteľné faktory sú hlavne vysoký tlak, fajčenie, vysoký cholesterol,  cukrovka, obezita, stres, nedostatok pohybu, strava. Hypertenzia je najvýznamnejší rizikový faktor, ktorý sa dá pomerne ľahko ovplyvniť.

 Veda v CENTRE

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE

 Ing. Oleg Cvik

Vzhľadom na to, že hypertenzia nie je spojená so subjektívnymi problémami, málokto dbá o to, aby tlak u neho dosiahol optimálne hodnoty. Príznaky vysokého tlaku nie sú väčšinou žiadne, pretože tlak sa zvyšuje pomaly a postupne. Ale niekedy, keď je vzostup prudký, môžu sa objaviť bolesti hlavy, nervozita, únava.

 Veda v CENTRE

 Veda v CENTRE

 RNDr. Ivan Zahradník, CSc. vo Vede v CENTRE

Môže dôjsť k poškodeniu srdca (infarkt, zlyhanie srdca), mozgu (mŕtvica) a obličiek (zlyhanie obličiek). Tiež môže dôjsť k náhlej smrti. Liečenie kardiovaskulárnych ochorení by malo byť trvalé, nestačí len istý čas dodržiavať liečbu. Ide totiž o celoživotné ochorenie, preto aj liečba by mala byť doživotná. Môže sa však stať, že pod vplyvom rôznych okolností sa to zmení, ale takéto prípady sú zriedkavé.

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE

Veda v CENTRE- diskuksia- v popredí PhDr. Ľuboš Svetoň z MŠ SR 

 Veda v CENTRE - v popredí Ing. Rudolf Durny, DrSc.

V závere zaujímavej prednášky profesor Fedor Šimko poznamenal, že žraloky zabijú ročne 10 ľudí, ale boja sa ich všetci. Hypertenzia zabíja ročne milióny ľudí, nebojí sa jej však nikto.

 Veda v CENTRE - diskusia

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE

Veda v CENTRE  

Diskutujúci sa vo svojich otázkach zamerali najmä na osobné skúsenosti a zdravotné problémy súvisiace s tlakom krvi, a to aj s nízkym tlakom alebo neklesnutím nočného tlaku. 

 Predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch v diskusii vo Vede v CENTRE

 Ing. Alexandra Zahradníková, CSc. v diskusii vo Vede v CENTRE

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE

Veda v CENTRE - diskusia

Na otázku, či má červené víno pozitívny účinok na zníženie krvného tlaku, profesor Šimko okrem iného povedal, že hypertonikovi nikdy neodporúča pitie alkoholu. Základnou liečbou hypertonika je predovšetkým kľud a zabezpečenie dostatočne kvalitného spánku. Ide o to, že pacient, ktorý nespí, má hodnoty tlaku vyššie.  Vysoký krvný tlak sa dá upraviť zdravým spôsobom života a liekmi.

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE

 Veda v CENTRE

Veda v CENTRE  

 Predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov Ľubomír Lenoch  s riaditeľom CVTI SR Jánom Turňom

 prof. MUDr. Fedor Šimko, DrSc.- Veda v CENTRE- rozhovor s prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., Ing. O. Cvikom, Mgr. A. Putalovou

Prednáška, Videozáznam

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:
VEDA V CENTRE: Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie
F. Šimko: Veda aj medicína by mali mať oveľa užší kontakt s verejnosťou

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová, Ing. Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR