Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú? 

 
RNDr. Juraj Tóth, PhD. 
Bratislavskú vedeckú cukráreň v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave na Patrónke navštívilo dňa 19. apríla 2011 o 9.00 hod. 165 bratislavských stredoškolákov a ich pedagógov. Hosťom podujatia, ktorého organizátormi sú Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a občianske združenie Mladí vedci Slovenska, bol RNDr. Juraj Tóth, PhD., vedecký pracovník Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie tradične moderoval RNDr. Ján Šípoš, CSc., z občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

Vedec Juraj Tóth v úvode svojej prednášky na tému Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú? upriamil pozornosť novú definíciu planét slnečnej sústavy. Od roku 2006 máme vďaka Medzinárodnej astronomickej únii novú definíciu planét slnečnej sústavy. Okrem centrálneho telesa Slnka – našej najväčšej hviezdy – existuje 8 planét. Pluto už nebude považované za planétu, ale za takzvanú „trpasličiu planétu“.

Vznikla nová kategória „trpasličích planét“. Planéty a ostatné telesá slnečnej sústavy sa delia do troch kategórií, a to planéty, trpasličie planéty a malé telesá slnečnej sústavy. Tretia kategória je čo do počtu najväčšou skupinou. Patria sem kométy, asteroidy i meteority. 

Asteroidy sú  telesá nepravidelných tvarov a rôznych veľkostí, menšej ako 1 km až do cca 1000 km. Obiehajú okolo Slnka v tom istom smere, ako veľké planéty (zo západu na východ). Ich počet v ostatných rokoch prudko stúpa. Väčšina z nich leží medzi dráhami Marsu a Jupitera. Medzi jednotlivými asteroidmi sú obrovské odchýlky. Najzaujímavejšie sú tie, ktorých obežná dráha pretína obežnú dráhu Zeme. V prípade kolízie s viac ako kilometrovým asteroidom, by sa účinky výbuchu rovnali zhruba výbuchu tisíc atómových bômb.

Počas pozorovaní asteroidov a komét z Astronomického a geofyzikálneho observatória Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktoré sa nachádza v Modre, sa podarilo objaviť viac ako sto nových asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. Dokonca aj dva asteroidy, ktoré križujú dráhu Zeme a patria do skupiny blízkozemských asteroidov. Tie sú potenciálnou hrozbou pre Zem, námetom akčných filmov, pre vedcov sú príležitosťou na ich dôkladnejšie skúmanie.

Meteority sú pozostatkom materiálu, ktorý nebol upotrebený pri vzniku a formovaní sa našej sústavy, alebo vznikol z rozpadu iných telies pri vzájomných zrážkach. Juraj Tóth bol nálezcom prvého úlomku meteoritu s názvom „Košice“, ktorý padol a bol objavený blízko obce Vyšný Klátov. Druhý úlomok v poradí našla košická študentka biofyziky Jana Budzová.

Spomedzi 40-tisíc človekom doteraz nájdených meteoritov bude košický nález len pätnásty, ktorého vedci budú môcť presne vypočítať dráhu jeho letu počas pobytu vo vesmíre. To zvyšuje jeho vedeckú hodnotu. Spojené údaje o jeho zložení a dráhe dajú vedcom cenné informácie o vzniku a vývoji planét a vesmírnych telies z oblasti, kde lietal. Tak sa dá veľa zistiť napríklad o tom, ako a kedy vznikala Venuša bez vysielania drahých vesmírnych sond. Presné výpočty a zisťovanie údajov o košickom meteorite vedcov ešte len čakajú. Aj v rámci Slovenska ide o národný unikát. Je to prvý meteorit, ktorý k nám dopadol po 115 rokoch. Je krásne byť pritom, veď nevieme, či na ďalší bude znova treba čakať 100 rokov.

Veľký záujem o túto tému sa odzrkadlil v nespočetnom množstve otázok stredoškolákov. Troch z nich, ktorí kládli najzaujímavejšie otázky, odmenila vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Mgr. Andrea Putalová malými tortami.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

 Videozáznam

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:

Vedecká cukráreň: Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú?
Astronómovia skladajú poklad

Dotyky s vesmírom
Meteorit: 64 úlomkov ukázali verejnosti
Našli zvyšky meteoritu
Meteorit bude mať rodokmeň


Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR