Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nanotechnológie – prázdne heslo alebo svetlá budúcnosť? 

 
RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 
Týždeň pred záverom školského roka 2008/09 malo vyše sto bratislavských stredoškolákov možnosť navštíviť Prvú bratislavskú vedeckú cukráreň v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave na Patrónke. 

Hosťom vedeckej cukrárne dňa 23. júna 2009 od 9.00 hod do 11. hod. bol RNDr. Vladimír Cambel, CSc., zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Organizátormi podujatia boli tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR a občianske združenie Mladí vedci Slovenska. Podujatie moderoval RNDr. Ján Šípoš, CSc.

RNDr. Vladimír Cambel, CSc., vo svojej prednáške okrem iného zdôraznil, že nanotechnológie sú také technológie, ktoré pracujú s objektmi veľkosti 1 až 2 nanometre. Treba si uvedomiť, že napríklad prierez vlasu má 100 mikrometrov, to značí, že to je rozmer, ktorý je 10 000 až 100 000-krát väčší.

Za začiatok nanotechnológie sa považuje prednáška Richarda FEYNMANA, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny. V roku 1965 v Kaltechu mal prednášku na tému There is Plenty of Room at the Bottom, kde hovoril o tom, že raz príde čas, keď sa budeme zaoberať atómami a molekulami a budeme s nimi vedieť manipulovať. Zdôraznil však, že na to je potrebná experimentálna technika.

Takú techniku pripravili v roku 1981 BINNING a RÖHRER v IBM Zürich. Išlo o skenovací tunelový mikroskop, za ktorý dostali v roku 1986 Nobelovu cenu. Z tohto mikroskopu neskôr vznikol celý rad  mikroskopov, ktoré sa nazývajú skenovacie sondové mikroskopy. Patrí tam atómový silový mikroskop, elektrický silový mikroskop a ďalšie.

 Vedecká cukráreň  RNDr. Vladimír Cambel, CSc. vo Vedeckej cukrárni

Ukazuje sa, že FEYNMAN mal pravdu, že pre nanotechnológie je to naozaj kľúčové, pretože keď pracujeme na úrovni atómových molekúl, tak musíme vedieť a vidieť, čo robíme. A mikroskop je práve ten prístroj, ktorý nám to umožňuje.

diskusia vo Vedeckej cukrárni 

 


Jednou z oblastí nanotechnológie je molekulárna biológia. Biológia v podstate už dlhé roky predtým pracovala a stále pracuje s nanoobjektmi. Do tejto oblasti patria všetky proteíny, vírusy atď. Novými sú oblasti nanomateriálov a nanoelektroniky.

Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň

 RNDr. Vladimír Cambel, CSc. a RNDr. Ján Šipoš, CSc.

RNDr. Vladimír CAMBEL, CSc., sa venuje najmä výskumu a príprave nanoštruktúr pomocou skenovacích sondových techník, ako sú atómový silový mikroskop (AFM) a magnetický silový mikroskop, rozvíja nanolitografiu pomocou AFM. Pracuje na technológii prípravy aktívnych hrotov pre sondovú mikroskopiu.

RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 

 diskusia vo Vedeckej cukrárni

Účastníkom besedy detailne priblížil princíp tejto mikroskopie. Hovoril tiež o tom, ako môžu zmeniť vlastnosti materiálu tým, že budú zmenšovať častice, z ktorých je daný materiál zložený. Vlastnosť tohto materiálu môžu zmeniť jednoduchým spôsobom, a to tak, že ho pomelú na rozmer napr. 10 nanometrov alebo 5 nanometrov. Urobia z neho malé kúsky a vtedy dominantná vlastnosť toho celkového materiálu už nebude objem, ale povrch. Povrch týchto malých zrniek určuje, aká bude jeho výsledná vlastnosť. Toto sa využíva napríklad v keramike, keď majú veľké kusy keramických materiálov. Tie sa spekajú pri vysokých teplotách a sú tam zrnká. Je rozdiel, či tie zrnká sú mikrónové, alebo či sú 10 nanometrové.

 RNDr. Vladimír Cambel, CSc. a Mgr. Eva Králiková (NCP VaT)

 diskusia vo Vedeckej cukrárni

Vedecká cukráreň 

RNDr. Ján Šípoš, CSc. 

odmena pre diskutujúcich vo Vedeckej cukrárni 

Spracovala a foto:  PhDr. Marta Bartošovičová

Prednáška

 Videozáznam

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR