Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Inteligentné organické molekuly - budúcnosť elektroniky a optoelektroniky 

 
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

V Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave na Patrónke pokračoval cyklus stretnutí pri káve s osobnosťami vedy a techniky.

Tieto stretnutia pod názvom VEDA V CENTRE pravidelne mesačne organizuje  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

S prednáškou na tému

 Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky

vo štvrtok 26. júna 2008 vystúpil vedúci Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Podujatie už tradične moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR. Prezentovaná problematika bola pre účastníkov rovnako príťažlivá ako na prvom stretnutí v máji, kedy úvodnú tému Éra antibiotík končí, čo ďalej? predniesol  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  riaditeľ CVTI SR a profesor Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Docent Martin Putala vo svojej prednáške populárnym spôsobom prezentoval nový pohľad na organické zlúčeniny. Priblížil jeden aspekt toho, čo môže priniesť organická chémia, a to nové materiály pre elektroniku a optoelektroniku. Tieto organické zlúčeniny sa dajú použiť pre elektroniku (vodiče, diódy, tranzistory), v zobrazovacích technológiách (monitory na báze kvapalných kryštálov alebo organických svetlo vyžarujúcich diód), ako by sa dali použiť pre molekulové počítače (logické obvody alebo pamäťové médiá) a kde je ich reálne využitie v optoelektronike (solárne články alebo laserové technológie).

Takmer všetko čo nás obklopuje alebo čo robí náš život komfortným je nejakým spôsobom spojené s chémiou. Známe sú klasické organické zlúčeniny, ako liečivá, prostriedky na ochranu rastlín, rôzne polymérne materiály, farby, ochranné náterové hmoty, palivá. Väčšinou sú to zlúčeniny, ktoré využívajú chemické vlastnosti zlúčením alebo vlastnosti súboru molekúl ako celku. V  modernej aplikácii sa využívajú individuálne vlastnosti molekúl. Princíp využitia moderných molekulových materiálov spočíva v tom, že tieto molekuly dokážu interagovať s elektrickým prúdom, s elektromagnetickým poľom alebo s elektromagnetickým žiarením.

Nastupuje nová generácia využitia organických zlúčenín, ktorá smeruje do oblasti využitia molekulových prvkov. Zariadenia potrebujú byť čoraz menšie a výkonnejšie. Klasickým opracovaním materiálov sa dokážeme dostať len po určitú úroveň. 

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD.  a Ing. Oleg Cvik
Zľava: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.  a Ing. Oleg Cvik

doc. Putala počas prednášky

 Veda v centre - diskusia

prof. R.Durný, DrSc. (vľavo) v diskusii 

v diskusii s doc. Putalom 


V diskusii, okrem iných, vystúpil aj prof. Rudolf Durný, DrSc. z Fakulty elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (na obrázku v strede vľavo).
 
 Neformálna diskusia s doc. Putalom  Diskusia v závere podujatia

Neformálna diskusia s doc. Putalom sa rozprúdila už pred začiatkom podujatia a pokračovala aj po oficiálnom závere. 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR