Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Experimenty na urýchľovači LHC v CERN 

 
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  

Hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pod názvom Veda v CENTRE, bol prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. Vystúpil s témou: Experimenty na urýchľovači LHC v CERN.

Stretnutie bolo v poradí 16. a uskutočnilo sa dňa 25. 2. 2010 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.   

Profesor Branislav Sitár v úvode svojej prednášky hovoril  o Európskom centre jadrového výskumu CERN a o jeho základných zariadeniach – urýchľovačoch.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorá bola založená skôr ako Európska únia. Buduje sa 56 rokov.  Je to veľmi exkluzívna organizácia a dlho trvá kým sa tam dostane nejaká krajina.

Slovenská republika  je členom CERN od 1. 7. 1993. Slovensko má v CERN vysoké renomé. Ocenením dobrej slovenskej pozície v CERN bolo aj zvolenie prof. Sitára za viceprezidenta Rady CERN od júla 2007.

Veľký hadrónový urýchľovač  LHC (Large Hadron Collider) je najväčším a najzložitejším urýchľovačom na svete.   Nachádza sa v kruhovom tuneli s obvodom 27 kilometrov na francúzsko-švajčiarskych hraniciach v blízkosti  Ženevy. Je umiestnený 100 metrov pod zemou a sú na ňom vybudované štyri obrovské experimentálne zariadenia.

Na týchto zariadeniach budú fyzici študovať zrážky protónov a jadier pri najvyšších energiách na tejto planéte.  Vysvetlil ako budú v produktoch týchto zrážok hľadať nové elementárne častice, ktoré sú potrebné pre pochopenie štruktúry hmoty.

 Veda v CENTRE

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  vo Vede v CENTRE

Vedomosti o štruktúre hmoty umožňujú pochopiť štruktúru a vznik vesmíru pri veľkom tresku. Objavy v CERN nám môžu povedať, z čoho sa skladá náš vesmír, keďže viditeľná hmota, ktorou sú hviezdy, planéty aj vesmírny prach, tvoria iba asi 4 percentá celkovej hmotnosti vesmíru. V CERN chcú nájsť častice, tvoriace temnú hmotu, ktorej je vo vesmíre až 26 percent a prípadne objaviť temnú energiu, tvoriacu 70 percent vesmíru.

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE

Profesor Sitár hovoril tiež o Európskej stratégii časticovej fyziky, z ktorej vyplýva, že Európska komisia a CERN podpísali zmluvu o spolupráci. CERN koordinuje európsku stratégiu časticovej fyziky (ESPP). Rada CERN schvaľuje Európske projekty. Hlavným projektom ESPP je LHC. CERN koordinuje projekty v oblasti podzemných neutrínových laboratórií v Európe. CERN koordinuje projekty astro-časticovej fyziky. CERN plánuje účasť v International Liner Collider (0.5 –1 TeV). CERN pripravuje projekt nového lineárneho urýchlovača CLIC (3 TeV).

 Veda v CENTRE

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  vo Vede v CENTRE

V ďalšej časti prof. Sitár zdôraznil prínos spolupráce pre vzdelávanie. Každý rok sa obhajuje niekoľko diplomových prác a PhD dizertácií na výskume spojenom s CERN. V CERN je každoročne na krátkodobých pobytoch okolo 20 študentov. V CERN pracuje na dlhodobých kontraktoch 23 väčšinou mladých Slovákov. V roku 2009 bolo vďaka grantovej schéme Ministrestva školstva SR na polročných pobytoch v CERN 14 študentov, ktorí pracovali s najlepšími fyzikmi v CERN. Výsledky sú vynikajúce. Táto schéma pokračuje aj v roku 2010. Študenti pracujú na najväčšej počítačovej sieti na svete – LHC Computing Grid, dáva im to prakticky neobmedzené výpočtové kapacity. Z CERN majú bezplatne celú počítačovú knižnicu, ktorú by si Slovensko nemohlo dovoliť.

 Veda v CENTRE - diskusia

 Veda v CENTRE - diskusia

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  a PhDr. Zuzana Hajdu

Pokiaľ ide o prínosy spolupráce pre priemysel Slovenskej republiky, tak v prvom rade ide o prenos technológií. Slovenské podniky sa aktívne zapájajú do dodávok technologických zariadení do CERN. V databáze CERN je okolo 55 slovenských podnikov. Návratnosť investícií do CERN v posledných rokoch je vysoká – okolo 2,5. V tomto ukazovateli sme na druhom mieste. Najväčší dodávatelia: SES Tlmače (stovky kryogénnych nádob pre LHC) a VVÚ ZŤS Košice (presné ukladanie magnetov do LHC). Spoluprácou s CERN získavajú naše firmy know-how o najmodernejších technológiách, čo môžu uplatniť aj pri iných projektoch. Slovensko má ako členská krajina CERN nárok na všetky vynálezy a technológie vyvinuté v CERN. Prenosu technológií z CERN do členských krajín sa venuje veľká pozornosť.

 Veda v CENTRE

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

 Veda v CENTRE - diskusia

 

 Veda v CENTRE - diskusia

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

 Veda v CENTRE - diskusia

Na prednášku prof. Sitára nadviazal Ing. Štefan Molokáč, CSc., z Technickej univerzity, Fakulta BERG v Košiciach. Vystúpil s témou Výberový proces v komerčných aktivitách CERN. Okrem iného uviedol, aké sú pravidlá pre účasť v dodávkach do CERN. V minulom storočí boli dodávky slovenských firiem do CERNu len ojedinelé a koeficient návratnosti R na úrovni 0,1 %. Zmena nastala po roku 2000, a to najmä v dôsledku zmeneného prístupu Ministerstva školstva (podpora aktivít ILO) a Ministerstva hospodárstva (propagácia medzi priemyselnými podnikmi).

 Ing. Štefan Molokáč, CSc. vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE

 Ing. Štefan Molokáč, CSc.

 Veda v CENTRE - diskusia

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Krajina má nárok na čerpanie svojho príspevku vo forme dodávok , čo je podchytené v tzv. koeficiente návratnosti R. Pri hodnote zákaziek vo výške 93 percent ročného príspevku je R=1. Podľa výšky koeficientu návratnosti sú krajiny rozdelené do skupiny s vysokým a nízkom R. Návratnosť sa sleduje a vyhodnocuje počas celého obdobia, avšak na zaradenie má vplyv jeho hodnota za posledné 3 roky. Je dovolené prečerpanie pridelenej hodnoty bez dôsledkov a silne to závisí od práce ILO, ale aj od kvality dodávok, dodávateľov.

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  - diskusia vo Vede v CENTRE

 Ing. Štefan Molokáč, CSc. - diskusia vo Vede v CENTRE

 Veda v CENTRE - diskusia

 prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. s manželkou a PhDr. Zuzanou Hajdu

 

 Text spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková
Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:
Veda v CENTRE: Experimenty na urýchľovači LHC v CERN
Na výskume štruktúry hmoty vo Veľkom hadrónovom urýchľovači vo Švajčiarsku sa výrazným spôsobom podieľajú aj Slováci
B. Sitár: Zahraničnú spoluprácu považujem za jedine správnu alternatívu vedeckej práce
Šesťdesiat Slovákov pracuje na jadrovom programe v najväčšom laboratóriu sveta
SLOVENSKÍ VEDCI V CERN-E
Príbeh na týždeň: Cesta do srdca hmoty (5. časť)
Príbeh na týždeň: Cesta do srdca hmoty (4. časť)
Príbeh na týždeň: Cesta do srdca hmoty (3. časť)
Príbeh na týždeň: Cesta do srdca hmoty (2. časť)
Nový cyklus o vede na Slovensku
Hľadanie božskej častice

Videozáznam z Vedy v CENTRE: Experimenty na urýchľovači LHC v CERN
Audiozáznam z rozhlasovej relácie Laboratórium: Urýchľovač LHC v CERNe

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR