Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Autonómne roboty, androidy, kyborgovia - budú medzi nami? 

 
Andrej Lúčny 

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.


Vedecká cukráreň je nový projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, ktorý je určený predovšetkým mladým ľuďom - žiakom základných i stredných škôl a ich učiteľom.

Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v puboch – teda v priestoroch mimo akademickú pôdu) sa realizujú v prístupnejšej podobe než sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou formou zapája študentov do vedeckej diskusie.

 Vedecká cukráreň  Vedecká cukráreň - prednáška  Vedecká cukráreň - pohľad do sály

Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní vedci prednesú 10 – 15 minútovú informáciu o danej téme, čo poskytuje dostatok času na predstavenie témy a zaujatie účastníkov danou problematikou. Potom je vytvorený adekvátny časový priestor na debatu. Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty podáva čaj, (káva pre dospelých), minerálka, džús a zákusky. Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako 90 – 100 minút.

Témy vedeckých cukrární budú vyberané podľa aktuálnosti – génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií a pod.

 Vedecká cukráreň - diskusia  Vedecká cukráreň - prednášajúci s organizátormi- Andreou Putalovou a Jánom Šípošom  Vedecká cukráreň - diskusia

Prvú bratislavskú vedeckú cukráreň otvoril 19. júna 2008 v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti RNDr. Andrej Lúčny, PhD. s témou vedeckej debaty Autonómne roboty, androidy, kyborgovia - budú medzi nami?

Andrej Lúčny od roku 1994, keď ukončil štúdium umelej inteligencie na MFF UK Bratislava, delí svoje aktivity medzi akademickú a komerčnú oblasť. Titul PhD. obhájil v roku 2006 na FMFI UK Bratislava, kde pôsobí v súčasnosti ako hosťujúci docent.

 Vedecká cukráreň - darčeky aktívnym diskutérom  Odmena  Vedecká cukráreň - záver akcie

Viac informácií o akcii je v informačnom letáku. 

Foto: NCP VaT

Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR