Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Na stránke sa nachádzajú informácie o knižniciach a vydavateľstvách, ako aj online prístupných vedeckých časopisoch a publikačnej činnosti subjektov vedy a výskumu

 Národná knižnica

Slovenská národná knižnica, MartinAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Národná knižnicawww.snk.sk

 Vedecké knižnice

OdkazFilter
Centrum VTI SRAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.cvtisr.sk
Slovenská lekárska knižnica, BratislavaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.sllk.gov.sk
Štátna vedecká knižnica, PrešoveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.svkpo.sk
Štátna vedecká knižnica, Banská BystricaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.svkbb.sk
Štátna vedecká knižnica, KošiceAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.svkk.sk
Univerzitná knižnica, Bratislava Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.ulib.sk
Ústredná knižnica SAV, BratislavaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.uk.sav.sk
Slovenská pedagogická knižnica, BratislavaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.spgk.sk
Slovenská lekárska knižnica, BratislavaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vedecká knižnicawww.sllk.gov.sk

 Akademické knižnice

Univerzita Komenského v Bratislave Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.uniba.sk/?id=1760
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.fmed.uniba.sk/?kniznica
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakultaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnica a študijno-informačné strediskowww.jfmed.uniba.sk/?kniznica
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústredná knižnicawww.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.flaw.uniba.sk/index.php?id=47
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústredná knižnicawww.uniba.sk/index.php?id=1998
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústredná knižnicawww.fns.uniba.sk/index.php?id=uk
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatikyAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižničné a edičné centrumwww.fmph.uniba.sk/index.php?id=550
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športuAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fsport.uniba.sk/index.php?id=1673
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnica www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2488
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.frcth.uniba.sk/index.php?id=1673
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakultaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fevth.uniba.sk/index.php?id=2267
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fm.uniba.sk/index.php?id=2304
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických viedAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fses.uniba.sk/index.php?id=2105
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicahttp://library.upjs.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnica www.uk.ukf.sk/
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.library.umb.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústav vedeckých informácií a knižnicawww.uvm.sk/kniznica/
Trnavská univerzita v TrnaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.truni.sk/univerzitna-kniznica
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=927
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakultaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnica a informačné strediskowww.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1677
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Slovenská chemická knižnicawww.chtf.stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatikyAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=358
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU v TrnaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2688
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnica a informačné centrumwww.svf.stuba.sk/kic
Technická univerzita v KošiciachAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.lib.tuke.sk
Žilinská univerzita v Žiline Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicahttp://ukzu.uniza.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislavewww.sek.euba.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitrewww.slpk.sk/
Technická univerzita vo Zvolene Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica http://sldk.tuzvo.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko www.vsmu.sk/Rektorat/kniznica.html
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Ústredná knižnicawww.vsvu.sk/kniznica/
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnica TnUAD Trenčínwww.kniznica.tnuni.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.ucm.sk
Prešovská univerzita v Prešove Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.pulib.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Centrálna knižnica Univerzitnej knižnice KUkniznica.ku.sk/
Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakultaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Zdrojové centrum knižnica FF KUhttp://ff.ku.sk/
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakultaAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Teologická knižnica www.ktfke.sk/
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologický inštitút TFAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Teologická knižnicakniznica.kapitula.sk/
Akadémia umení v Banskej BystriciAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.aku.sk/kniznica.htm
Univerzita J. Selyeho v KomárneAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.selyeuni.sk/
Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Univerzitná knižnicawww.szu.sk
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom MikulášiAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.aoslm.sk/kniznica/index.htm
Vysoká škola manažmentu v TrenčíneAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.vsm.sk
Vysoká škola manažmentu v BratislaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.vsm.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.vssvalzbety.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.vsemvs.sk
Bratislavská vysoká škola práva v BratislaveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.uninova.sk/kniznica
Vysoká škola v SládkovičoveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.vssladkovicovo.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Knižnicawww.ismpo.sk
Stredoeurópska vysoká škola v SkaliciAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.sevs.sk
Dubnický technologický inštitútAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Vlastnú knižnicu zatiaľ nemajú, spolupracujú s verejnou knižnicou v Dubnici nad Váhomwww.dti.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdiíAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
KIS BISLA www.bisla.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v KošiciachAk chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Akademická knižnicawww.vsbm.sk
Slovenská pedagogická knižnica Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Metodické centrum AKwww.spgk.sk
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR