Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Veda a technika v SR
 

Veda v Slovenskej republike

Sekcia Veda v SR obsahuje oficiálne informácie Vlády SR a Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR o aktivitách v oblasti vedy a výskumu v zmysle platnej legislatívy. Týkajú sa najmä jej riadenia a štátnej podpory, dokumentov, štatistických ukazovateľov, implementácie európskych smerníc, medzinárodnej  spolupráce a výsledkov výskumu a vývoja. 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR