Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Pôdohospodárske vedy 

Pôdohospodárske vedy sú štvrtou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Pôdohospodárske vedy tvoria osobitnú gnozeologickú kategóriu systematického poznávania vecí a javov štandardizovanými postupmi pozorovania, merania, analýzy a interpretácie. Oblasť pôdohospodárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, pred ktorými leží aj v kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii jedna z najväčších výziev – premeniť európske poľnohospodárstvo na efektívny a konkurencieschopný sektor. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou  aj pre zdravie ľudí a kvalitu života.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti pôdohospodárskych vied patria nasledovné podskupiny:

 

·         Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

-         Všeobecná rastlinná produkcia

-         Špeciálna rastlinná produkcia

-         Agrochémia a výživa rastlín

-         Fyziológia plodín a drevín

-         Záhradníctvo

-         Krajinné inžinierstvo

-         Krajinná a záhradná architektúra

-         Mechanizácia poľnohospodárskej výroby

-         Ochrana pôdy

-         Ochrana rastlín

-         Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied

-         Lesnícka fytológia

-         Pestovanie lesa

-         Hospodárska úprava lesov

-         Ochrana lesa

-         Poľovníctvo

-         Technika a technológia lesníckej výroby

-         Rybárstvo

-         Genetika a šľachtenie

-         Spracovanie poľnohospodárskych produktov

-         Ekonomika a manažment poľnohospodárstva

-         Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych  vied, lesníctva a rybárstva

 

·         Živočíšna produkcia

-         Všeobecná živočíšna produkcia

-         Špeciálna živočíšna produkcia

-         Ostatné príbuzné odbory živočíšnej produkcie

 

·         Veterinárske vedy

-         Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

-         Hygiena potravín

-         Infekčné a parazitárne choroby zvierat

-         Súdne a verejné veterinárske lekárstvo

-         Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

-         Veterinárna morfológia

-         Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

-         Vnútorné choroby zvierat

-         Výživa zvierat a dietetika

-         Ostatné príbuzné odbory veterinárskych vied

 

·         Biotechnológie v poľnohospodárstve

-         Poľnohospodárske a potravinárske biotechnológie

-         GM technológie

-         Klonovanie dobytka

-         Kvalitatívna analýza

-         Diagnostika biomasy a technológie výroby krmív

-         Biofarmy

-         Ostatné príbuzné odbory biotechnológií v poľnohospodárstve

 

·         Ostatné odbory  pôdohospodárskych vied

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR